Prawa człowieka – prawo do prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

prawa człowiekaPodstawowe prawa człowieka to: prawo do prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

W wyniku inwazji wojsk Rosyjskich na Ukrainie na terytorium UE zwiększyła się liczba uchodźców. W związku z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że mogą oni jak najbardziej korzystać z praw jakie gwarantuje również im RODO.

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych nie mogą łamać podstawowych praw i wolności każdego człowieka. Niezależnie od przynależności narodowej, czy sytuacji społecznej.

Sygnały dotyczące naruszeń wobec uchodźców z Ukrainy związanych z ochroną danych osobowych, będą szczegółowo rozpatrywane. Poinformował na swojej stronie UODO.W związku z tym rozmaite poczynania na rzecz obywateli Ukrainy, przebywających na terenie RP powinny odbywać się z poszanowaniem podstawowych praw. Udzielając tym obywatelom pomocy powinniśmy wziąć pod uwagę możliwość ingerowania w ich prawa podstawowe.

Administratorzy danych planując wdrożyć systemy, które ułatwiłyby pobyt i koordynację Ukraińców w Polsce. Po wdrożeniu powinni dokonać oceny czy procesy te nie będą wpływać na ochronę danych osobowych. Podobnie jak na ich prywatność, uwzględniając ich prawa.

Ze względu na poważną sytuację spowodowaną ofensywą Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i sporą ilość uchodźców. Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował że dołoży wszelkich starań by pomagać osobom fizycznym w zakresie ochrony ich danych. Dlatego też sporządził pomocne wskazówki dla uciekających przed inwazją.

Materiał ten pozwoli uchodźcom zapoznać się jakie są podstawowe prawa człowieka i jakie są ich prawa na gruncie RODO. Zalecenia te zostały opracowane w języku ukraińskim i angielskim.

Zapraszamy również do zapoznania się ze Specustawą dotycząca wsparcia dla obywateli Ukrainy.

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2069_u.htm