AUDYT SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Każda droga do zgodności rozpoczyna się od rozpoznania co, kiedy i za ile trzeba zrobić, aby tą zgodność osiągnąć. 

Tu możemy Ci pomóc. 
Przyjedziemy, porozmawiamy, ocenimy, zapoznamy się z dokumentacją oraz procesami zachodzącymi w organizacji. 

Opracujemy raport, który wskaże obszary które trzeba poprawić lub co należy zrobić, aby osiągnąć zgodność z RODO

Usługa skierowana do wszystkich którzy chcą mieć pewność, że postępują właściwie. Również do tych którzy mają swojego IOD-a, aby sprawdzić czy coś nie zostało przeoczone, nie wymaga uzupełnienia.


dokumentacja ochrony danych osobowych

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych w organizacjach

WIEDZA SPECJALISTYCZNA

Sprawdzony partner konsultingowy, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów specyficznych dla ochrony danych osobowych

wdrożenie rodo

ELASTYCZNE PODEJŚCIE I ROZWIĄZANIA

System ochrony danych osobowych dostosowany do każdej organizacji, a nie organizacja do systemu

ZAUFAJ WIODĄCEJ FIRMIE W BRANŻY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

NA CZYM POLEGA AUDYT SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z zasadą rozliczalności wynikającą z art. 5 ust. 2 RODO Administrator musi być w stanie wykazać przestrzeganie przepisów, tak więc warto wykonać Audyt Systemu Ochrony Danych Osobowych (Audyt zgodności z RODO) oraz okresowo go aktualizować.

Rolą audytu jest zidentyfikowanie obszarów wymagających korekty oraz wyznaczenie właściwych kierunków zmian w funkcjonowaniu organizacji. Celem osiągnięcia wysokich standardów bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych.

Metodologią naszych prac jest analiza zgodności przetwarzania danych osobowych w organizacji z przepisami prawa, dobrymi praktykami stosowanymi w podobnie funkcjonujących podmiotach oraz określenie stopnia optymalizacji przyjętych rozwiązań. Pracownicy prowadzący inwentaryzację i audyt posługują się wytycznymi w tym zakresie określonymi przez Prezesa UODO. Po przeprowadzonym audycie, przygotowywany jest raport rozbieżności wraz z zaleceniami dotyczącymi niezbędnych działań.

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

CZERPIEMY Z GŁĘBOKIEGO ZASOBU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, KTÓRE KSZTAŁTUJĄ NASZĄ PRAKTYKĘ. TY JAKO NASZ KLIENT KORZYSTASZ Z TEGO

INSPEKTORZY ODO – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW, KTÓREMU MOŻESZ ZAUFAĆ

Zespół zajmujący się Twoją organizacją to doświadczeni audytorzy posiadający wiedzę nie tylko na polu ochrony danych osobowych. Również w zakresie audytów wynikających z NORMY ISO 27001.

System Bezpieczeństwa Danych Osobowych to komplet dokumentacji znajdującej się w organizacji opracowanej w celu prawidłowego funkcjonowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w zgodności z przepisami prawa, dobrymi praktykami, jak i wewnętrznymi regulacjami. W ramach SBDO, poza dokumentacją papierową, dochodzi do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych. Dlatego tak ważne jest szerokie ujęcie sprawdzenia poprawności działań na polu zgodności z przepisami prawa.

W RAMACH USŁUGI OFERUJEMY NASZYM KLIENTOM:

  1. Audyt wstępny (zerowy) – badamy oraz oceniamy istniejący system bezpieczeństwa danych osobowych. Etap obejmuje podstawową analizę potrzeb, możliwości oraz punkty krytyczne związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa. Oceniamy także wstępnie istniejące procesy biznesowe pod kątem zgodności z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
  2. Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych – zidentyfikujemy zbiory danych osobowych przetwarzane w organizacji zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
  3. Weryfikacja przetwarzanych danych osobowych – dokonamy weryfikacji pod względem legalności, celów przetwarzania, adekwatności itd. Sprawdzimy również poprawność wystawionych upoważnień, zgód na przetwarzanie danych, klauzul informacyjnych czy umów ze Zleceniobiorcami.
  4. Audyt systemów informatycznych – m.in. ocenimy poziom zabezpieczeń zastosowanych w poszczególnych systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe. Także w oparciu o wytyczne z zakresu bezpieczeństwa informacji.
  5. Audyt zastosowanych środków zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych – dokonamy weryfikacji w trzech obszarach organizacji obejmujących fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ochrony.
  6. Przygotowanie raportu z audytu – opracujemy i przedstawimy raport końcowy dotyczący poziomu zgodności systemu bezpieczeństwa danych osobowych z wymogami prawa. Przedstawimy zalecenia, wskazówki i wytyczne dotyczące dalszego postępowania zmierzającego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Doświadczenie zdobywane na polu audytów z zakresu ochrony danych osobowych oraz ISO 27001 w wielu organizacjach (każdą naszą współpracę z Klientem zaczynamy od audytu) pozwala nam na sprawne przeprowadzenie działań w Twojej organizacji.

INNE USŁUGI, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

POZNAJ NIEWIĄŻĄCĄ OFERTĘ ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

SPECJALIŚCI DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Inspektorzy ODO to spółka, która specjalizuje się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i bezpieczeństwie informacji. Naszym celem jest kompleksowa pomoc Klientom w zakresie spełniania wymogów określonych przez RODO i przepisów polskich w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie wiemy, że dla prawidłowego działania systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie czy organizacji niezbędna jest systematyczna kontrola realizowanych procesów związanych z tymi danymi. Audyt poszczególnych elementów systemu sprawia, że możemy na podstawie wyciągniętych wniosków wprowadzać modyfikacje procesów. Poprowadzą one do coraz lepszej ochrony danych w firmie.

Jeśli rozważasz możliwość przeprowadzenia Audytu Systemu Ochrony Danych Osobowych zapoznaj się z naszą ofertą i doświadczeniem. Gwarantujemy rzetelność realizacji zleconych prac oraz wnioski, które przyczynią się do poprawy stanu ochrony danych osobowych. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że zalecenia po audycie nie będą obciążeniem dla procesów realizowanych w przedsiębiorstwie czy organizacji.

Chcą Państwo poznać naszą ofertę Audytu Systemów Ochrony Danych Osobowych bliżej?

SPECJALIZUJEMY SIĘ W SEKTORACH

Handel detaliczny i e-commerce

Finanse i ubezpieczenia

Edukacja, szkoły i uczelnie

Oprogramowanie i technologia

Organizacje charytatywne i non-profit

Ochrona osób i mienia

Jednostki publiczne

Rekrutacja pracowników

Masz pytania? Napisz do nas!