ochrona danych

Szyfrowanie danych- krok do bezpieczeństwa

Organizacje przetwarzają wiele danych w tym także poufnych. Odbywa się to przeważnie za pośrednictwem systemów komputerowych i Internetu. Łatwo więc jest w tym przypadku paść ofiarą cyberataku bądź kradzieży danych. Pierwszym krokiem, który firma może wykonać, dążąc do zabezpieczenia się przed skutkami takich ataków i zapewnienia bezpieczeństwa danych jest ich jest szyfrowanie. Szyfrowanie danych pomoże…

Zastępca Inspektora Ochrony Danych, kim jest i czy trzeba go zgłaszać do UODO

Kim jest zastępca Inspektora Ochrony Danych  Zastępca Inspektora Ochrony Danych jest osobą, która pełni obowiązki IOD-a podczas jego nieobecności. Podmiot, który wyznaczył już IOD-a, może wyznaczyć osobę go zastępującą, lecz nie jest to obowiązkowe. Zastępca IOD-a musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiedzę fachową i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Taka możliwość weszła w życie…

Standardowe klauzule umowne

Czym są standardowe klauzule umowne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) zawiera ograniczenia w zakresie przekazywania danych do państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, „EOG”). Ma to istotne konsekwencje dla międzynarodowego przepływu danych osobowych, szczególnie w dobie globalizacji, w tym rozwoju outsourcingu usług, gdzie wytworzyły się niezliczone scenariusze transgranicznego przesyłania danych. Scenariusze te mogą obejmować…

ANALIZA  dotycząca ochrony danych osobowych  w sklepach internetowych 

1.Podstawy prawne:  Przedmiotowa analiza opracowana została z uwzględnieniem następujących aktów prawnych:  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej: „RODO”)  Traktatu o funkcjonowaniu…

Dane o zużyciu mediów, a RODO

Ochrona danych osobowych będąca elementem ochrony prywatności ma swoje podstawy w Konstytucji RP (art. 47), a także w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 8). Karta Praw Podstawowych wprost używa pojęcia danych osobowych. Aktem precyzującym zasady ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia…

Wyciek danych podczas największych ataków Hakerskich w USA

Wraz z postępem technologicznym i komputeryzacją na całym świecie wzrasta ryzyko cyberataków. Z tych względów cyberbezpieczeństwo w organizacjach i wszelkich instytucjach jest szczególnie ważne i konieczne, aby efektywnie bronić się przed atakami hakerów i zminimalizować wycieki danych. Stosowanie odpowiedniej ochrony i zaawansowanych systemów zabezpieczeń sieciowych to zdecydowanie mądre rozwiązanie. Jednak pomimo tego wciąż dochodzi do…

Dokumentacja RODO

Szmat czasu od wdrożenia RODO za nami… RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zaczęło obowiązywać w 2018 roku. Od tego czasu minęło już prawie 5 lat,…

Transfer danych poza EOG 

Wiele podmiotów będących częścią międzynarodowych korporacji spotyka się w swojej codziennej działalności z koniecznością przekazania (udostępnienia lub powierzenia) pewnych kategorii danych osobowych poza EOG. Przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wymaga zalegalizowania transmisji danych, a brak tej czynności stanowi naruszenie przepisów RODO. Podmioty z państw trzecich zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, który zostanie potwierdzony, mogą być administratorami lub podmiotami…

RODO, brak procedur i naruszenie danych – Wysokie kary dla Banków

RODO – Odpowiednik UODO w Irlandii i Danii nałożył wysokie kary finansowe na Bank of Ireland i Danske Bank w związku z naruszeniami przepisów GDPR (RODO). 10 mln koron kary dla Danske Bank Największy kredytodawca w Danii – ukarany przez Duńską Agencję Ochrony Danych (DPA). 1,5 miliona dolarów (10 mln koron) DPA nałożyło na Danske…

Udostępnianie danych o cywilach Instytucjom Wojskowym

Konflikt na Ukrainie przyczyną do rozszerzenia kontroli Polaków Rozszerzenie uprawnień dotyczy instytucji wojskowych, które na podstawie uchwalonej po niespełna dwutygodniowej pracy Ustawie o obronie ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655), nabyły prawo dostępu do danych osobowych Polaków zebranych przez wszystkie organy Państwowe. Na podstawie tej ustawy, instytucje państwowe, organy władzy publicznej i wszystkie służby…