zgoda na przetwarzanie danych

Legalna zgoda i jej cechy na gruncie RODO 

Wiem, że temat zgody jako podstawy legalności przetwarzania danych osobowych powielany jest nieustannie, ale nie wiem czemu administratorzy tak bardzo sobie ją upodobali. Wybór właściwej podstawy przetwarzania danych osobowych w danym celu jest jednym z ważniejszych elementów zgodności z RODO. Zgoda nie jest i w większości przypadkach nie będzie właściwą podstawą legalności przetwarzania danych osobowych….

RODO w szkole – mini przewodnik

Placówki oświatowe – szkoły, przedszkola czy żłobki wykorzystują ogromną ilość danych osobowych. Dane te pochodzą zarówno od uczniów danej placówki, jak również nauczycieli, rodziców i pozostałych pracowników szkoły. Informacji tych jest naprawdę bardzo dużo. Właśnie dlatego placówki oświatowe powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę informacji i stosować się do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych…

Zgoda na przetwarzanie danych od dziecka

Rozporządzenie RODO określa zakres dotyczący ochrony danych osobowych wszystkich obywateli, także i dzieci. Unijny ustawodawca kładzie szczególny nacisk na ochronę przetwarzania danych osobowych osób niepełnoletnich. Precyzyjnie zostały określone warunki pozyskania zgody w celu przetwarzania danych osobowych dziecka w przedsięwzięciach marketingowych. Pozyskanie zgody, a wiek dziecka Dziecko, które ukończyło 16 lat i wyraziło dobrowolnie zgodę na…