EROD

EROD-czym się zajmuje i jakie pełni funkcje

EROD-Europejska Rada Ochrony Danych jest unijnym organem posiadającym osobowość prawną, odpowiedzialnym za stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zastępuje Grupę Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie przetwarzania danych…

Sztuczna Inteligencja (AI) a RODO

  Sztuczna inteligencja, mianem tym możemy określić maszyny lub systemy, które wzorują się na ludzkiej inteligencji celem zwiększenia skuteczności zadań. Wpływać to może na systematyczne poprawianie działań w oparciu o pozyskiwanie informacji. Sztuczna Inteligencja kojarzyć nam się może też z robotami czy zastąpieniem ludzi w niektórych dziedzinach. Tak naprawdę chodzi jednak o zwiększenie możliwości i…

Porozumienie UE i USA dotyczące przepływu danych osobowych.

Unia Europejska wraz z USA zawarły porozumienie w sprawie odnowienia umowy w zakresie przepływu danych osobowych Europejczyków do Stanów Zjednoczonych. UE poinformowała, że ​​uzyska porozumienie z USA w kwestii ożywienia transatlantyckiej umowy o przepływie danych. Potencjalnie informując o zakończeniu wielomiesięcznego problemu prawnego, który m.in. ma znaczenie dla usług w chmurze. W związku z rozstrzygającym orzeczeniem…