27
kw.

RODO a przetwarzanie danych zdrowotnych pracownika.

Mamy pierwsze rozstrzygnięcie odnoszące się do trwającej dyskusji czy Pracodawca może żądać od Pracownika danych dotyczących stanu zdrowia. W rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście, Wydział III Pracy i Ubezpieczeń...

Czytaj więcej