Bez kategorii

Kryteria zgody i zasady jej dokumentowania na gruncie RODO 

Zgoda na przetwarzanie danych- i co dalej? Zgoda jest jedną z sześciu podstaw przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 6 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Akt ten, będący kamieniem milowym unijnej polityki ochrony danych, poświęca zgodzie wyjątkowo dużo miejsca. Co może wskazywać na jej szczególną rolę w procesie legalnego przetwarzania danych…

Prawo do sprzeciwu

Kiedy przysługuje? Podmiot danych ma prawo do sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych. Prawo to  określono w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (dalej jako “RODO”), a jego zasady reguluje art. 21 RODO, który w ust. 1 przewiduje, że podmiot danych może „w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (…) wobec przetwarzania (…)”. Aby możliwe było skorzystanie z…

Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadniony interes jest jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, określonych w art. 6 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Chcąc móc się na niego powołać, administrator musi wykazać, że przetwarzanie, którego planuje dokonywać jest niezbędne do realizacji słusznych (prawnie uzasadnionych) interesów jego lub strony trzeciej, a nadrzędnego charakteru nie mają nad…

Polityka prywatności – dlaczego jest potrzebna? 

Większość stron internetowych, które odwiedzamy, posiada politykę prywatności. Jednak nie każdy wie, kiedy taki dokument należy utworzyć. Zależy to przede wszystkim od tego, czy na danej stronie zbiera się dane osobowe. Jeżeli zbieramy dane, to wtedy powinniśmy ją posiadać. Zastosowanie takiego dokumentu wynika m.in. z przepisów RODO, a dokładnie z artykułu 12. Zgodnie z nim…

Kontrola z UODO – cel i przebieg

Kontrola UODO związana jest z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. Są one nieodłącznym elementem działań organów nadzorczych. Pozwalają one nie tylko na weryfikację zgodności działania administratorów z przepisami prawa, ale też mają walor prewencyjny. Wdrażamy system ochrony danych, aby zapewnić zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa oraz zabezpieczyć się na wypadek…

Ochrona danych osobowych, a outsourcing usług  

Jak zapewnić zgodność z przepisami RODO  Outsourcing usług stał się nieodłącznym elementem dzisiejszego biznesu. Umożliwia firmom koncentrację na ich głównych kompetencjach i zwiększa efektywność operacyjną. Jednak w erze coraz większej liczby regulacji, m.in. dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), zlecanie przetwarzania danych osobowych firmom zewnętrznym stawia przed przedsiębiorstwami…

Granica między legalnym wykorzystaniem danych, a naruszeniem prywatności 

W erze cyfrowej, gdzie dane stanowią istotny zasób, pojawia się nieustanne wyzwanie związane z wyznaczeniem granic między legalnym wykorzystaniem informacji, a ochroną prywatności. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że przetwarzanie danych pełni kluczową rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Ma niebagatelne znaczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wątpliwości nie budzi też jednak fakt, że postęp…

Odszkodowanie za naruszenie ochrony danych osobowych

Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych? Naruszenie ochrony danych to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Może dojść do niego w każdej chwili, a jego powodem mogą być zarówno działania zewnętrzne, np. atak hackerski,…

Wyciek danych osobowych – ALAB

Największy wyciek danych medycznych w Polsce… Polska od kilku dni żyje wyciekiem danych medycznych z ALAB Laboratoria. Zgodnie z już znanymi informacjami do sieci wyciekły dane kilkudziesięciu tysięcy Polaków i Polek, którzy w latach 2017 – 2023 wykonywali badania medyczne właśnie w tym podmiocie. Dane medyczne zaliczają się do danych szczególnych kategorii zgodnie z art….

Udostępnienie danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych to temat, który często budzi ożywione dyskusje wśród przedstawicieli zarówno podmiotów sektora publicznego, jak i prywatnego. Pojawiają się problemy czy, a jeżeli tak komu i kiedy administrator może udostępniać takie dane. Udostępnienie danych – czyli co? W pierwszej kolejności trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie, czym jest udostępnienie danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych…