PUODO

Testujemy, mierzymy i oceniamy skuteczność

Testujemy, mierzymy i oceniamy skuteczność stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, może doprowadzić organizację do przykrych konsekwencji. Przetwarzając dane osobowe muszą one wiedzieć jak prawidłowo zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Regularne testowanie i mierzenie skuteczności zabezpieczeń to obecnie jedno z najważniejszych…

Baza danych osób kupujących paliwa stałe-stanowisko UODO

  W rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw przewidziano utworzenie bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Administrator bazy danych Administratorem danych osobowych znajdujących się w bazie miał być minister właściwy do spraw energii. Minister jako administrator danych miał…

Premia uznaniowa a RODO 

Premia uznaniowa jest składnikiem wynagrodzenia pracownika, a o jej wysokości decyduje Pracodawca. Oznacza to, iż komu oraz w jakiej wysokości zostaje wypłacona leży wyłącznie w jego gestii. Z podjętych decyzji pracodawca niema obowiązku się tłumaczyć ani wprowadzać kryteriów ustalania i wpłacania premii. Tym bardziej, że premia, czyli np. jej wysokość jako składnik wynagrodzenia danej osoby…

Zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z RODO

RODO wielu kojarzy się z kolejnym zbędnym lub martwym przepisem utrudniającym prowadzenie działalności. Jednakże jak pokazują kolejne decyzje PUODO wcale tak nie jest. Warto spojrzeć na ostatnią decyzję nakładającą karę administracyjną w wysokości prawie 5 mln zł. Kara dotyczyła braku wdrożenia organizacyjnych środków kontroli podmiotu przetwarzającego u którego fizycznie doszło do naruszenia. Jak właściwie podejść…