RODO

Prawa podmiotu danych na gruncie RODO

Twoje prawo do prywatności Ochrona danych osobowych stanowi niepodważalnie jeden z elementów szeroko rozumianej prywatności. W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych, a jednocześnie umożliwieniem przepływu takich danych, Unia Europejska wprowadziła Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku. RODO daje osobom fizycznym – podmiotom danych…

RODO, a sytuacje kryzysowe–„numer alarmowy, proszę czekać na…” 

Współczesny świat jest pełen zagrożeń o zróżnicowanej skali i spektrum. Od wielu lat w Polsce i w całej Europie promowany jest europejski numer alarmowy 112, gdzie obywatele uzyskują pomoc w sytuacji kryzysowej. W trakcie rozmowy, operatorzy numeru alarmowego gromadzą szereg danych osobowych. Jak więc do tego zagadnienia ma się kwestia stosowania RODO?   Obowiązek informacyjny,…

Prawo dostępu do danych

Czego dotyczy prawo dostępu do danych? Prawo dostępu do danych jest jednym z praw przysługujących każdej osobie, której dane dotyczą, na gruncie przepisów RODO. W ramach tego prawa, zgodnie z art. 15 RODO, podmiot danych może uzyskać od administratora danych informację, czy jego dane są przez niego przetwarzane. Jeżeli tak, to jest on uprawniony do…

Ochrona danych osobowych, a outsourcing usług  

Jak zapewnić zgodność z przepisami RODO  Outsourcing usług stał się nieodłącznym elementem dzisiejszego biznesu. Umożliwia firmom koncentrację na ich głównych kompetencjach i zwiększa efektywność operacyjną. Jednak w erze coraz większej liczby regulacji, m.in. dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), zlecanie przetwarzania danych osobowych firmom zewnętrznym stawia przed przedsiębiorstwami…

Granica między legalnym wykorzystaniem danych, a naruszeniem prywatności 

W erze cyfrowej, gdzie dane stanowią istotny zasób, pojawia się nieustanne wyzwanie związane z wyznaczeniem granic między legalnym wykorzystaniem informacji, a ochroną prywatności. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że przetwarzanie danych pełni kluczową rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Ma niebagatelne znaczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wątpliwości nie budzi też jednak fakt, że postęp…

Wyciek danych osobowych – ALAB

Największy wyciek danych medycznych w Polsce… Polska od kilku dni żyje wyciekiem danych medycznych z ALAB Laboratoria. Zgodnie z już znanymi informacjami do sieci wyciekły dane kilkudziesięciu tysięcy Polaków i Polek, którzy w latach 2017 – 2023 wykonywali badania medyczne właśnie w tym podmiocie. Dane medyczne zaliczają się do danych szczególnych kategorii zgodnie z art….

Udostępnienie danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych to temat, który często budzi ożywione dyskusje wśród przedstawicieli zarówno podmiotów sektora publicznego, jak i prywatnego. Pojawiają się problemy czy, a jeżeli tak komu i kiedy administrator może udostępniać takie dane. Udostępnienie danych – czyli co? W pierwszej kolejności trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie, czym jest udostępnienie danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych…

Przetwarzanie wizerunku osoby fizycznej

Kwalifikacja wizerunku Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Wizerunek niewątpliwie można zakwalifikować do tej kategorii, gdyż pozwala nam on bardzo często jednoznacznie zidentyfikować jego właściciela. Ponadto, podlega też ochronie na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie jego publikacji….

Szyfrowanie danych- krok do bezpieczeństwa

Organizacje przetwarzają wiele danych w tym także poufnych. Odbywa się to przeważnie za pośrednictwem systemów komputerowych i Internetu. Łatwo więc jest w tym przypadku paść ofiarą cyberataku bądź kradzieży danych. Pierwszym krokiem, który firma może wykonać, dążąc do zabezpieczenia się przed skutkami takich ataków i zapewnienia bezpieczeństwa danych jest ich jest szyfrowanie. Szyfrowanie danych pomoże…

Inspektor ochrony danych – człowiek od RODO

„Człowiek od RODO” tak w wielu organizacjach pracownicy kojarzą funkcję Inspektor ochrony danych (IOD). Chociaż funkcja ta obowiązuje w obecnym kształcie od 2018 roku, to nadal wielu przedsiębiorców nie wie, czy powinni wyznaczyć IOD-a. Czym miałby się on zajmować, czy musi nim być jeden z pracowników, czy też może to być podmiot zewnętrzny. Warto więc…