Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ochrony danych – człowiek od RODO

„Człowiek od RODO” tak w wielu organizacjach pracownicy kojarzą funkcję Inspektor ochrony danych (IOD). Chociaż funkcja ta obowiązuje w obecnym kształcie od 2018 roku, to nadal wielu przedsiębiorców nie wie, czy powinni wyznaczyć IOD-a. Czym miałby się on zajmować, czy musi nim być jeden z pracowników, czy też może to być podmiot zewnętrzny. Warto więc…

Administrator Systemów Informatycznych, jego rola w Systemie Ochrony Danych Osobowych

Powołanie Administratora Systemów Informatycznych jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem… O Administratorze Systemów Informatycznych najczęściej było słychać w czasach obowiązywania poprzedniej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (tej z 1997 r.). Wtedy wspominało się, że to osoba wspierająca administratorów danych osobowych (dalej też AD lub Administrator Danych) w procesach bezpiecznego przetwarzania danych w systemach informatycznych. Aktualnie obowiązujące…

Zastępca Inspektora Ochrony Danych, kim jest i czy trzeba go zgłaszać do UODO

Kim jest zastępca Inspektora Ochrony Danych  Zastępca Inspektora Ochrony Danych jest osobą, która pełni obowiązki IOD-a podczas jego nieobecności. Podmiot, który wyznaczył już IOD-a, może wyznaczyć osobę go zastępującą, lecz nie jest to obowiązkowe. Zastępca IOD-a musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiedzę fachową i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Taka możliwość weszła w życie…

Inspektor Ochrony Danych w jednostkach publicznych

Jednostki publiczne podlegają pod obowiązujące regulacje dotyczące ochrony danych… Od maja 2018 roku we wszystkich krajach UE obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Nowe, bo ujednolicone przez RODO dla wszystkich krajów członkowskich. Skoro dla wszystkich to i dla Polski. RODO ma wspierać ochronę prywatności i bardzo dobrze. Istotną zmianą dla Polski w przepisach jest…

Inspektor Ochrony Danych w państwowych placówkach oświatowych

Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych nie jest możliwe się bez wykorzystywania danych osobowych… Wejście w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO) zmieniło nieco podejście do danych osobowych. Przed majem 2018 roku, mieliśmy w naszym kraju przepisy dotyczące danych osobowych. Mieliśmy, ale niewiele było w tym kierunku robione. Firmy prywatne na dobrą sprawę…

Inspektor Ochrony Danych w sektorze ubezpieczeniowym 

Ubezpieczenia w naszym kraju są ważne zarówno dla firm jak i osób fizycznych…  Ubezpieczenia w czasach PRL-u kojarzone są z monopolem państwa. Dzisiaj sektor ubezpieczeniowy wygląda już zupełnie inaczej. Oczywiście Państwo nadal daje możliwości ubezpieczeniowe, ale większość rynku należy do firm prywatnych. Obecnie zakłady ubezpieczeń funkcjonujące na regulowanym rynku są instytucjami zaufania publicznego. Pełnią one…

Inspektor Ochrony Danych w e-commerce 

Czym jest e-commerce?  E-commerce, czyli inaczej handel elektroniczny, jest prężnie rozwijającą się formą działalności gospodarczej. Oferuje szereg korzyści w porównaniu do zwykłych działań handlowych, w tym między innymi łatwość stosowania oraz potencjalnie nieograniczony zasięg. E-commerce wiąże się też z pewnymi dodatkowymi wyzwaniami. Wymaga właściwej infrastruktury technicznej, skutecznego marketingu i sprawnego działania celem zmaksymalizowania satysfakcji klientów….

Inspektor Ochrony Danych i Audytor Wewnętrzny 

Warto wiedzieć kto jest kim… Jednostki publiczne nie mają łatwego życia. Nie dość, że są wystawione na światło dzienne to jeszcze podlegają pod szereg przepisów prawa, które muszą wypełniać. Dzisiaj poświęcimy ten artykuł dwóm przepisom prawa. Jeden odnosi się do Audytorów Wewnętrznych (AW), drugi do Inspektora Ochrony Danych (IOD). W jednym i drugim przypadku osoby…

Inspektor Ochrony Danych w Agencji Ochrony Osób i Mienia

Dzielimy się doświadczeniem i wiedzą…. Znamy się na tym co robimy. Znamy, bo lubimy to robić. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w szeregu organizacji sprawia nam codzienną satysfakcję. Pamiętajmy, że nie tylko przytoczona w tytule artykułu Agencja Ochrony Osób i Mienia powinna posiadać Inspektora Ochrony Danych (popularnie IOD). Istotne jest, że Inspektora Ochrony Danych wyznaczyć…

WDROŻENIE RODO – NADAL WAŻNE

Warto przynajmniej rozważyć wdrożenie RODO… Wydawać się może, iż skoro minęło już przeszło 4 lata, a 2023 rok jest piątym rokiem od wejścia w życia i obowiązywania unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to wszystko już jest jasne. Ci, którzy podeszli do tematu poważnie, wdrożyli zasady ochrony danych osobowych. Ci, którzy ignorują takie wymagania (zdarzają…