Normy ISO

Norma ISO

Jest oczywiste, że aby dobrze wdrożyć system ISO w firmie, trzeba mieć nie tylko wiedzę o wymaganiach danej normy, ale i doświadczenie w tym zakresie. Jeśli organizacja dysponuje pracownikami, którzy mają takie kwalifikacje, to oczywiście należy ich włączyć do prac przy wdrażaniu, jeśli nie, to warto się wesprzeć usługami zewnętrznego specjalisty.

Dlaczego warto skorzystać z usług spółki Inspektorzy ODO?

Zaangażowanie w działania, które realizujemy oraz wieloletnie doświadczenie umożliwiają nam osiąganie założonych celów oraz tworzenie wdrożeń norm ISO o najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych Klientów. Priorytetem naszych działań jest przede wszystkim realizacja założonych celów. Dlatego też rozliczamy się z Twoją Firmą nie na podstawie poniesionego przez nas nakładu pracy, ale w oparciu o jasno określone na wstępnym etapie realizacji projektu założenia oraz zaplanowane wyniki, przyjmując na siebie odpowiedzialność za efekty naszych działań.

Korzyści dla Twojej Firmy ze współpracy ze spółką Inspektorzy ODO przy wdrażaniu norm ISO:

  • możliwość skupienia się na działaniach, które przynoszą zyski Twojej Firmie;
  • Twoi pracownicy nie muszą kontaktować się z wieloma przedstawicielami firm usługowych, my delegujemy dedykowanych audytorów;
  • zwiększenie w krótkim czasie zaufania Klientów do Twojej Organizacji, podniesienie prestiżu firmy;
  • usprawnienie obiegu dokumentów wraz z poprawą jakości usług oraz komunikacji wewnętrznej i kontaktów z kontrahentami biznesowymi;
  • przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez niezależnych, profesjonalnych konsultantów;
  • nawiązanie współpracy z doświadczonym zespołem audytorskim, mającym na swoim koncie szereg wdrożeń norm ISO.

Opracowana przez nas metodyka działania opiera się na założeniu, że system zarządzania powinien być dostosowany indywidualnie do każdej firmy przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności (produkcja, magazynowanie, transport, handel).

Usługi realizowane w ramach wdrażania norm ISO

W ramach usługi oferujemy naszym Klientom:

Systemy zarządzania funkcjonujące w oparciu o międzynarodowe normy ISO lub polskie normy PN-N to obecnie najbardziej znane i skuteczne narzędzia służące zarządzaniu organizacjami. O popularności tych systemów świadczy fakt, iż na świecie ilość organizacji, które wdrożyły i certyfikowały swoje systemy zarządzania zbliża się do poziomu ok. 1 mln!

Wdrażamy systemy zarządzania proporcjonalne do wielkości organizacji, złożoności jej procesów, przy uwzględnieniu zarówno możliwości organizacyjnych, jak również finansowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia systemów zarządzania.

W chwili obecnej, w ramach naszych usług, prowadzimy wdrożenia norm ISO 9001 i 27001. Będąc organizacją stale rozwijającą się pracujemy nad dalszymi możliwościami wdrożeń innych norm.

Planujesz podnieść poziom zarządzania w swojej organizacji czy przedsiębiorstwie? Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą usług wdrażania Normy ISO 27001 i Normy ISO 9001. Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby i oczekiwania. W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Audyt systemu ochrony danych

Chcesz dowiedzieć się więcej o wdrożeniu norm ISO?