Aktualności

Aktualności

Już jest! „Podręcznik Inspektora Ochrony Danych” w polskiej wersji językowej

„Podręcznik Inspektora Ochrony Danych” to zbiór wytycznych dla IOD dotyczących sposobu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). 

Podręcznik ma zwiększać świadomość i rozumienie roli, kompetencji i głównych obowiązków inspektorów ochrony danych oraz ułatwić tworzenie europejskiej kultury monitorowania, przeglądu i oceny przetwarzania danych.

Niewątpliwie może być pomocny w określeniu, jak w kontekście RODO należy patrzeć na status i gwarancje związane z pełnieniem funkcji inspektora.

https://uodo.gov.pl/pl/168/1298?fbclid=IwAR2rEtrLQ6g-9P1-5ZKCutbSMh6IEPRgKZ1kiUcaNDXm-NTpIX72nxikOnc