Aktualności

Aktualności

 

WIELKI WYCIEK DANYCH OSOBOWYCH

Dane prawie 17 milionów osób, czyli niemal wszystkich obywateli Ekwadoru, zostały znalezione na serwerze chmurowym.

Ogólnie dostępna baza zawierała nazwiska, informacje finansowe i dane osobiste mieszkańców. Znalezione dane obejmowały m.in. osobiste numery identyfikacyjne, numery telefonów, dane stanu cywilnego, informacje o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej. Baza zawierała też dane dot. kont klientów jednego z największych banków Ekwadoru. W innym pliku znajdowały się dokumenty podatkowe firm. Ujawnione dane mogą być bardzo cenne dla miejscowych gangów przestępczych, gdyż zawierają informacje o bogatych obywatelach Ekwadoru, jak ich adresy domowe, czy mają dzieci, jakimi samochodami i o jakich numerach rejestracyjnych jeżdżą.

Dostęp do serwera został już ograniczony przez krajowy zespół ds. bezpieczeństwa i reagowania na incydenty komputerowe.