W przeciwieństwie do wielu przyjmowanych wcześniej na poziomie unijnym aktów, RODO nie dotyczyło jedynie wąskiego grona prawników albo firm wybranego, przyzwyczajonego do regulacji sektora.