Big Data – pozyskiwanie, analizowanie i gromadzenie danych

Big Data

Big Data to ogromne zbiory danych pochodzących najczęściej z nowych źródeł. Jest to technologicznie rozbudowana metoda, gromadząca, pobierająca i przeprowadzająca analizę danych z rozmaitych źródeł. Celem jest realizacja różnych zamysłów, przede wszystkim komercyjnych.

Działanie Big Data

Technologia ta pozwala zautomatyzować proces gromadzenia i przetwarzania ogromnych zbiorów danych. Na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych sporządza się tzw. profile (konsumenckie, psychologiczne). Przykładowo pod uwagę bierze się cechy takie jak wiek, najczęściej przeglądane strony (np. o podróżach) itp. Na tej podstawie tworzy się wtedy perfekcyjny profil osoby potencjalnie chętnej na zakup np. wycieczki. Big Data umożliwia także przewidywanie zachowań ludzi na podstawie pozostawianych w Internecie danych.

Pozyskiwanie danych

Dla działalności marketingowych najlepszym źródłem do pozyskiwania danych są portale społecznościowe. Dane gromadzone tam mają tą cechę, że dostarczane są przez samych użytkowników. Można je wtedy analizować pod kątem użytych fraz i reakcji (lajki). Mogą także utworzyć efektywne środowisko Big Data do realizacji niektórych działań biznesowych od analityki po obsługę klienta. Oto co umożliwia ta technologia:

 • Obsługa klienta – gromadzenie danych z mediów społecznościowych, wizyt na stronach internetowych, dzienników połączeń i innych źródeł w celu usprawnienia interakcji z klientami;
 • Oszustwa – identyfikowanie w danych wzorców wskazujących na oszustwa i gromadzenie dużej ilości informacji, aby znacznie przyspieszyć generowanie sprawozdań wymaganych przez organy regulacyjne;
 • Rozwój produktów – szacowanie wielkości sprzedaży w celu zorganizowania procesów produkcyjnych, zaplanowania czynności magazynowych i opracowania budżetów;
 • Efektywność operacyjna – dzięki wielkim zbiorom danych można analizować i oceniać produkcję, opinie klientów i zwroty oraz inne czynniki, aby zmniejszyć liczbę przestojów i przewidywać przyszłe wymagania;
 • Samo uczenie się maszyn – dzięki dostępności wielkich zbiorów danych możemy wykorzystywać je do trenowania modeli, uczyć je a nie programować;
 • Stymulowanie innowacji – może pomóc we wprowadzaniu innowacji, umożliwiając badanie współzależności między ludźmi, instytucjami, podmiotami i procesami, a następnie określając nowe sposoby wykorzystania uzyskanych wniosków.

Olbrzymie zbiory danych stanowią kapitał przedsiębiorstwa. Korzyści płynące z Big Data pozwalają firmą analizować dane i działać efektywniej opracowując nowe produkty. W dzisiejszych czasach Big Data jest podstawą w działaniu wielu sektorów gospodarki, dla których umiejętność rozporządzania dużą ilością danych bezpośrednio przekłada się na:

 • lepszą administrację;
 • ciecie kosztów;
 • ulepszenie działań;
 • wyznaczanie kierunków rozwoju;
 • nabywanie elastyczności w przedsięwzięciach;
 • szybsza reakcja na zmienność oczekiwań klienta.
Big Data a RODO

Zagadnienie ochrony danych osobowych w kontekście big data jest dosyć złożone. Niektóre zasady i wymogi wynikające z podstawowych cech analityki Big Data mogą być trudne do zastosowania w odniesieniu do RODO. Dane często łączy się z wielu różnych źródeł i wiele podmiotów je udostępnia i wykorzystuje. Ilość źródeł, podmiotów i celów nie zawsze jest zgodna z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Big Data oraz technologie służące analizie danych odnajdują zastosowanie w wielu różnych branżach. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zarządzanie biznesem jest o wiele łatwiejsze, a podejmowanie decyzji nie zachodzi wskutek intuicji. Z technologią tą możesz wypracować najlepszą strategię dla swojego biznesu.