Kontrola UODO

Kontrola z UODO – cel i przebieg

Kontrola UODO związana jest z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. Są one nieodłącznym elementem działań organów nadzorczych. Pozwalają one nie tylko na weryfikację zgodności działania administratorów z przepisami prawa, ale też mają walor prewencyjny. Wdrażamy system ochrony danych, aby zapewnić zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa oraz zabezpieczyć się na wypadek…

Test równowagi (PUI)-Prawnie uzasadnionego interesu

Wśród podstaw określających legalne przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), największe wątpliwości wywołuje podstawa, związana z przetwarzaniem niezbędnych danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Podstawę prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej można uznać za najbardziej elastyczną przesłankę prawną, na której administrator może…