UODO

Kontrola z UODO – cel i przebieg

Kontrola UODO związana jest z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. Są one nieodłącznym elementem działań organów nadzorczych. Pozwalają one nie tylko na weryfikację zgodności działania administratorów z przepisami prawa, ale też mają walor prewencyjny. Wdrażamy system ochrony danych, aby zapewnić zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa oraz zabezpieczyć się na wypadek…

Nie tylko administracyjna kara pieniężna cz. 1

Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych intuicyjnie kojarzy nam się z administracyjnymi karami pieniężnymi, które Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakłada na administratorów danych lub podmioty przetwarzające. Na taką konsekwencję naruszenia ochrony danych osobowych liczy też z pewnością większość podmiotów, których dane zostały takim naruszeniem dotknięte. To decyzje dotyczące tych właśnie kar są najlepiej komunikowane…

Wyciek danych osobowych – co oznacza i jak się przed nim bronić

Czym są dane, które mogą ulec wyciekowi? Urząd Ochrony Danych Osobowych przy każdej okazji przypomina o podstawowych zasadach jakie wiążą się z przechowywaniem danych oraz procedurami koniecznymi do wdrożenia, pamiętając o tym, że te dane mogą w jakikolwiek sposób wyciec. Mówimy tu o danych osobowych w oparciu o RODO, które wprost w swoich przepisach nakazuje…

Forma upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych przez pracownika  Zgodnie z art. 29 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), osoba działająca z upoważnienia administratora może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na jego polecenie, o ile nie wymaga tego obowiązujące prawo. Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że pracownik danej organizacji nie może przetwarzać danych tak po prostu, bo jest to mu potrzebne….

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO obowiązuje już przeszło 4 lata, a jak widać na podstawie ostatnich przykładów z życia wziętych nie wszyscy administratorzy danych osobowych wiedzą jakie spoczywają na nich obowiązki. Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 7 września br. dotycząca naruszenia przepisów art. 28 RODO (link do decyzji: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.29.2022) wyraźnie pokazuje, że ta świadomość jest na niskim…

RODO – CINL nakłada karę 600 000 euro na ACCOR SA

Accor jedna z największych grup hotelowych w Europie, właściciel takich marek jak Novotel, Mercure czy Ibis, znanych również w Polsce. Decyzją CNIL (Francuskiego Organu Nadzorczego) otrzymał karę w wysokości 600 000 euro za brak przestrzegania RODO. Jak wynika z treści decyzji, Accord odpowiada za: niezgodne z prawem przesyłanie informacji marketingowych poprzez domyślne ustawienie wyrażenia zgody…

Cyberzagrożenia dla ochrony danych

Nieustannie pojawiające się cyberzagrożenia, nowe rodzaje cyberataków i podatności sprawiają, że bezpieczeństwo danych i ich przechowywanie jest szczególnie istotne w codziennej pracy organizacji. Wielkość czy rodzaj organizacji nie ma znaczenia. Wszystkie przedsiębiorstwa są narażone na ataki typu phishing, DDoS czy ransomware. Cyberatak Cyberatak – najczarniejszy ze scenariuszy, związany z ogromnymi stratami finansowymi oraz naruszeniami prawnymi. Atakujący…

Zgłoszenie naruszenia – kto, jaki i komu może zgłosić (osoby fizyczne)?

Naruszenie ochrony danych osobowych może wystąpić w każdej jednostce czy to prywatnej czy państwowej. Wprowadzanie środków bezpieczeństwa nie daje nam 100 % gwarancji, że do owego naruszenia nie dojdzie. Tym bardziej, że z danymi osobowymi głównie pracują ludzie. Każdemu może się zdarzyć omyłkowo wysłać maila lub zgubić jakiś dokument. Co w przypadku, gdy dojdzie do…

UODO – kontrole i kary

Zadaniem UODO jest przeprowadzanie kontroli oraz monitorowanie organizacji pracujących z danymi osobowymi. W ramach swoich kompetencji m.in. prowadzi postępowania w sprawie stosowania przepisów RODO. Jednym z instrumentów, za pomocą których to robi, jest przeprowadzanie kontroli w przedsiębiorstwach. Kontrola z UODO UODO może dokonać kontroli we wszystkich podmiotach przetwarzających dane osobowe, zarówno prywatnych jak i z sektora publicznego….

RODO w marketingu – jak to działa

Prawne przetwarzanie danych osobowych powinno się odbywać zgodnie ze spełnieniem wymogów zawartych w RODO. Zobowiązane są do tego podmioty publiczne jak i prywatne. W artykule tym omówimy jakie znaczenie ma RODO w marketingu. Zgoda na przetwarzanie w celach marketingowych Zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, musi się opierać na podstawie motywu, który…