Author: Sylwia Ostrowska

Nielegalne przetwarzanie danych – co robić? 

Osoby, których dane dotyczą wielokrotnie uważają, że ich dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami prawa – nielegalny. Pojęcie to ma jednak bardzo szerokie znaczenie, dlatego warto usystematyzować związane z nim informacje oraz wskazać, jakie prawa mają podmioty danych w sytuacji nielegalnego przetwarzania ich danych.   Brak zgody to nie zawsze brak podstawy…

Wykorzystywanie danych osobowych z rejestrów publicznych, a RODO

              Jawność życia społecznego oraz potrzeba zapewnienia sprawnego obrotu prawnego wymaga dostępu do różnego rodzaju informacji. Wśród nich istotne miejsce zajmują dane osobowe, które udostępniane są w wielu publicznie dostępnych rejestrach, które umożliwiają uzyskanie w nie wglądu nawet bez potrzeby dokonywania jakiejkolwiek autoryzacji. Przykłady takich rejestrów można mnożyć, począwszy…

Prawo dostępu do danych

Czego dotyczy prawo dostępu do danych? Prawo dostępu do danych jest jednym z praw przysługujących każdej osobie, której dane dotyczą, na gruncie przepisów RODO. W ramach tego prawa, zgodnie z art. 15 RODO, podmiot danych może uzyskać od administratora danych informację, czy jego dane są przez niego przetwarzane. Jeżeli tak, to jest on uprawniony do…

Czy cena przeważa nad bezpieczeństwem danych? 

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, który w znacznej mierze przeniósł się do sfery cyfrowej, w którym dane stanowią kluczowy zasób, pojawia się istotne pytanie dotyczące priorytetów w obszarze bezpieczeństwa danych. Warto więc postawić pytanie, czy cena przeważa nad bezpieczeństwem danych? Ten temat staje się coraz bardziej istotny. Ponieważ w miarę rozwoju technologii i rosnącej ilości…

XXXII edycja FORUM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zapraszamy serdecznie na konferencję online organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki, poświęconą tematyce ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, która odbędzie się w dniu 9 maja 2024 roku Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. W trakcie wydarzenia wybitni naukowcy oraz praktycy, szczególnie związani ze stowarzyszeniami inspektorów ochrony danych osobowych, podzielą…

Naruszenie ochrony danych osobowych – czym jest i co z nim zrobić?

               Naruszenie ochrony danych osobowych to jedno z najbardziej palących zagadnień dla większości administratorów. Wynika to z jednej strony z obawy przed wystąpieniem samego naruszenia, a z drugiej z obawy przed konsekwencjami, które mogą się z nim wiązać – zarówno wizerunkowymi, jak też prawnymi i finansowymi. Warto więc przybliżyć…

Kryteria zgody i zasady jej dokumentowania na gruncie RODO 

Zgoda na przetwarzanie danych- i co dalej? Zgoda jest jedną z sześciu podstaw przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 6 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Akt ten, będący kamieniem milowym unijnej polityki ochrony danych, poświęca zgodzie wyjątkowo dużo miejsca. Co może wskazywać na jej szczególną rolę w procesie legalnego przetwarzania danych…

Prawo do sprzeciwu

Kiedy przysługuje? Podmiot danych ma prawo do sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych. Prawo to  określono w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (dalej jako “RODO”), a jego zasady reguluje art. 21 RODO, który w ust. 1 przewiduje, że podmiot danych może „w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (…) wobec przetwarzania (…)”. Aby możliwe było skorzystanie z…

Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadniony interes jest jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, określonych w art. 6 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Chcąc móc się na niego powołać, administrator musi wykazać, że przetwarzanie, którego planuje dokonywać jest niezbędne do realizacji słusznych (prawnie uzasadnionych) interesów jego lub strony trzeciej, a nadrzędnego charakteru nie mają nad…

Polityka prywatności – dlaczego jest potrzebna? 

Większość stron internetowych, które odwiedzamy, posiada politykę prywatności. Jednak nie każdy wie, kiedy taki dokument należy utworzyć. Zależy to przede wszystkim od tego, czy na danej stronie zbiera się dane osobowe. Jeżeli zbieramy dane, to wtedy powinniśmy ją posiadać. Zastosowanie takiego dokumentu wynika m.in. z przepisów RODO, a dokładnie z artykułu 12. Zgodnie z nim…