EIOD

EROD-czym się zajmuje i jakie pełni funkcje

EROD-Europejska Rada Ochrony Danych jest unijnym organem posiadającym osobowość prawną, odpowiedzialnym za stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zastępuje Grupę Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie przetwarzania danych…

EIOD – kim jest, co robi i jakie są jego kompetencje

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) jest niezależnym organem nadzoru zależącym od Unii Europejskiej, którego głównym zadaniem jest zapewnienie, że instytucje i organy UE szanują prawo do prywatności i ochrony danych w kontaktach z danymi osobowymi Rozporządzenie (UE) 2018/1725 określa funkcje i uprawnienia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, a także instytucjonalną niezależność EIOD jako organu nadzorczego. Określa…

EIOD nakłada sankcje na Parlament Europejski za narusznie danych.

 Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wydał decyzję po złożeniu przez noyb skargi potwierdzającej.  Parlament Europejski naruszył przepisy o ochronie danych na swojej stronie internetowej poświęconej testom na COVID. EIOD podkreśla, że ​​korzystanie z Google Analytics i dostawcy usług płatniczych Stripe (obydwie firmy z USA) naruszyło orzeczenie Trybunału. Sprawiedliwości (TSUE) „ Schrems II ” w sprawie przekazywania…