ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Jeśli przedsiębiorstwo lub organizacja realizują przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym, dla zapewnienia ochrony tych danych może być koniecznym powołanie, poza Inspektorem Danych Osobowych, także Administratora Systemów Informatycznych.

KTO TO JEST ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Administrator Systemów Informatycznych (ASI) jest osobą zobowiązaną do zarządzania systemami informatycznymi wykorzystywanymi w procesie przetwarzania danych osobowych. Jej podstawowym zadaniem jest bieżąca współpraca z Inspektorem Ochrony Danych. Także ochrona przetwarzanych przez firmę danych osobowych w zakresie zabezpieczeń teleinformatycznych.

administrator systemów informatycznych

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych w organizacjach

WIEDZA SPECJALISTYCZNA

Sprawdzony partner konsultingowy, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów specyficznych dla ochrony danych osobowych

wdrożenie rodo

ELASTYCZNE PODEJŚCIE I ROZWIĄZANIA

System ochrony danych osobowych dostosowany do każdej organizacji, a nie organizacja do systemu

ZAUFAJ WIODĄCEJ FIRMIE W BRANŻY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DLACZEGO WARTO POWOŁAĆ ASI?

Powołanie Administratora Systemów Informatycznych jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Administratora danych osobowych. W związku z tym niezatrudnianie takiej osoby co do zasady nie powinno powodować żadnych negatywnych konsekwencji, a zwłaszcza ryzyka nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Jednocześnie jednak należy pamiętać o tym, że zgodnie z RODO Administrator danych osobowych jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z przepisami i aby mógł to wykazać. Dlatego też w niektórych sytuacjach powołanie Administratora Systemu Informatycznego może okazać się niezbędne do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych.

ASI jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym. W szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe. Także za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń. Administrator Systemów Informatycznych pełni istotną funkcję dla zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym przed naruszeniami.

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

CZERPIEMY Z GŁĘBOKIEGO ZASOBU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, KTÓRE KSZTAŁTUJĄ NASZĄ PRAKTYKĘ. TY JAKO NASZ KLIENT KORZYSTASZ Z TEGO

ASI - CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / ORGANIZACJI

Spółka Inspektorzy ODO świadczy kompleksowe usługi związane z ochroną danych osobowych. W ramach naszych kompetencji znajduje się również sprawowanie funkcji Administratora Systemów Informatycznych będącego bezpośrednim opiekunem wykorzystywanych w organizacji systemów informatycznych. W ramach tej funkcji dbamy o należytą sprawność systemu informatycznego rozumianego zarówno jako sprzęt, jak i oprogramowanie.

OFERTA PRZEJĘCIA W FIRMIE FUNKCJI ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH OBEJMUJE M.IN.:

  1. Przeprowadzanie instruktaży i konsultacji w zakresie obsługi komputerów i oprogramowania zainstalowanych na stanowiskach pracy.
  2. Zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do systemu informatycznego wprowadzone oraz komu z systemu są przekazywane.
  3. Współpraca z IOD przy przygotowaniu i wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych.
  4. Systematyczne kontrolowanie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
  5. Zabezpieczenie zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych osobowych poprzez systematyczne wykonywanie kopii zapasowych.
  6. Nadzór nad naprawą oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe.
  7. Kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
  8. Zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego.
  9. Nadzór nad stosowaniem mechanizmów kontroli dostępu do danych osobowych.
  10. Utrzymywanie, konfigurowanie i monitorowanie wydajności systemów informatycznych.

Wszystkie ryzyka informatyczne mogą wiązać się bezpośrednio z przetwarzaniem danych w systemach informatycznych. Stąd też konieczne staje się zapewnienie, by systemy te były możliwie najlepiej zabezpieczone, a dostęp do nich ograniczony. Zadania te najlepiej mogą być wykonane przez specjalistę – informatyka, stąd też tak istotna rola ASI w systemie ochrony danych osobowych.

INNE USŁUGI, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

POZNAJ NIEWIĄŻĄCĄ OFERTĘ ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

DLACZEGO ROLA ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH JEST TAK WAŻNA?

W dobie powszechnych cyberprzestępstw polegających na wykradaniu danych z systemów, zdalnego blokowania działania systemów, wyłudzeniach oraz stosowania oprogramowania i sprzętu, które nie zawsze we właściwy sposób zabezpieczają zgromadzone w systemie dane. Rola Administratora Systemów Informatycznych jest nie do przecenienia. Osoba pełniąca tą funkcję musi nie tylko wykazać się doskonałą znajomością stosowanego w organizacji zintegrowanego środowiska programistycznego, ale także biegle poruszać się w przepisach związanych z ochroną danych osobowych. Interdyscyplinarność tej funkcji sprawia, że warto zatrudnić zewnętrznego specjalistę w tej dziedzinie.

Jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem zewnętrznego specjalisty w roli Administratora Systemów Informatycznych skontaktuj się z biurem spółki Inspektorzy ODO. Przedstawimy naszą ofertę i pokażemy, jakie korzyści uzyskasz korzystając z usług doświadczonego ASI.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W SEKTORACH

Handel detaliczny i e-commerce

Finanse i ubezpieczenia

Edukacja, szkoły i uczelnie

Oprogramowanie i technologia

Organizacje charytatywne i non-profit

Ochrona osób i mienia

Jednostki publiczne

Rekrutacja pracowników

Masz pytania? Napisz do nas!