naruszenie ochrony danych osobowych

Nie tylko administracyjna kara pieniężna cz. 1

Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych intuicyjnie kojarzy nam się z administracyjnymi karami pieniężnymi, które Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakłada na administratorów danych lub podmioty przetwarzające. Na taką konsekwencję naruszenia ochrony danych osobowych liczy też z pewnością większość podmiotów, których dane zostały takim naruszeniem dotknięte. To decyzje dotyczące tych właśnie kar są najlepiej komunikowane…

Naruszenie. Zgłaszać czy nie?

Podczas prowadzenia swojej działalności niejeden Administrator stanął w obliczu naruszenia ochrony danych osobowych. Bez wątpienia to zdarzenie mogące wywołać przyspieszone bicie serca, jednak nie można zapominać o obowiązkach wynikających z RODO. Jednym z nich jest konieczność zgłoszenia naruszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jednak czy każde naruszenie powinno zostać zgłoszone? Czym jest naruszenie ochrony…