INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dzięki sprawdzonym najlepszym praktykom wspieramy naszych Klientów w minimalizowaniu ryzyka dzięki usłudze Inspektor Ochrony Danych.

Niektóre organizacje są zobowiązane do powołania Inspektora Ochrony Danych. Wielu powinno wdrożyć taką funkcję. Powierz nam tę funkcję i zacznij współpracę z zaufanym i doświadczonym partnerem. Outsourcing usługi Inspektora Ochrony Danych pozwoli skupić się Tobie na tym, co naprawdę ważne – zarządzaniem organizacją.

Uwolnij pełen potencjał zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

inspektor ochrony danych

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych w organizacjach

WIEDZA SPECJALISTYCZNA

Sprawdzony partner konsultingowy, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów specyficznych dla ochrony danych osobowych

wdrożenie rodo

ELASTYCZNE PODEJŚCIE I ROZWIĄZANIA

System ochrony danych osobowych dostosowany do każdej organizacji, a nie organizacja do systemu

ZAUFAJ WIODĄCEJ FIRMIE W BRANŻY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OUTSOURCING INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodność przetwarzania danych, a tym samym minimalizacja ryzyka naruszenia przepisów, jest głównym wyzwaniem każdej organizacji. Inspektor Ochrony Danych pomoże w zapewnieniu zgodności przetwarzania danych, dzięki jego wiedzy i zaangażowaniu  zminimalizuje ryzyko naruszenia przepisów RODO w organizacji.

Nasi pracownicy od ponad 10 lat wspierają organizacje w zakresie ochrony danych osobowych stosując zawsze praktyczne podejście do zagadnienia. Nasi Inspektorzy Ochrony Danych to osoby o dużej wiedzy merytorycznej i praktycznej. Wyznaczając Naszego Inspektora Ochrony Danych zapewnisz właściwe standardy ochrony danych osobowych, oparte o wytyczne Organów Nadzorczych oraz wyroków sądowych. Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych może szybko wychwycić złożone problemy, zawsze zachowuje obiektywizm i jest profesjonalnym punktem kontaktowym dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zainteresowanych stron. Pracuje z Tobą jako część zespołu i jest absolutnie pewny swoich umiejętności praktycznych i negocjacyjnych. Dodatkowo Powołując Zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych unikasz potencjalnego narażenia się na powstanie konfliktu interesu.

inspektor ochrony danych

NIE WIESZ CZY JESTEŚ ZOBLIGOWANY DO POWOŁANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W RAMACH USŁUGI IOD ZAPEWNIAMY

Bieżące przeprowadzanie analizy stanu ochrony danych audyt wstępny / okresowy
Przeprowadzenie okresowej analizy ryzyka oraz oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych (DPIA)
Ustanowienie i zarządzanie systemem ochrony danych osobowych
Opracowanie strategicznych dokumentów, takich jak: wytyczne ochrony danych / polityki prywatności/ szablony lub koncepcja ochrony danych
Bieżące wsparcie Twojego zespołu
Analiza naruszeń
Odpowiadanie na wnioski osób, których dane dotyczą

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODJĘTE DZIAŁANIA

Kontrolowanie podmiotów przetwarzających
Analizowanie procesów przetwarzania / Mapowanie procesów
Analizowanie umów
Kontrolowanie podmiotów przetwarzających
Monitorowanie wdrażania przepisów o ochronie danych
Udzielanie odpowiedzi na pytania Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Udział w audytach zewnętrznych

POZNAJ PEŁEN ZAKRES WSPÓŁPRACY z naszą Firmą

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA

Razem z Państwem zapewniamy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Inspektor Ochrony Danych zaczyna współpracę od przeprowadzenia analizy aktualnej sytuacji. Określany jest stan wdrożenia ochrony danych osobowych w organizacji, przeprowadzana jest ocena ryzyka i identyfikowane są rekomendacje działań. Wyniki stanowią również podstawę do dalszych działań zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych.

W ramach bieżącego doradztwa zapewniamy pełne wsparcie – nie tylko wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych. Do dyspozycji oddajemy cały dział ochrony danych osobowych, na który składają się prawnicy, informatycy, specjaliści bezpieczeństwa informacji. Otrzymujesz pełne wsparcie i stały kontakt. Twoi pracownicy zawsze otrzymają rzetelną informację w każdym przedstawionym problemie z ochrony danych osobowych.

Gdy dojdzie do naruszenia, Inspektor Ochrony Danych poprowadzi postępowanie wyjaśniające, ustali stan faktyczny i przedstawi właściwe rekomendacje dalszego działania. Za Twoją zgodą dokona zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz udzieli wszelkich stosownych wyjaśnień.

OD CZEGO ZACZYNAMY

inspektor ochrony danych - krok pierwszy
inspektor ochrony danych - krok drugi
inspektor ochrony danych - krok trzeci
inspektor ochrony danych - krok czwarty
inspektor ochrony danych - krok piąty
inspektor ochrony danych - krok szosty

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

CZERPIEMY Z GŁĘBOKIEGO ZASOBU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, KTÓRE KSZTAŁTUJĄ NASZĄ PRAKTYKĘ. TY JAKO NASZ KLIENT KORZYSTASZ Z TEGO!

KORZYŚCI Z OUTSOURCINGU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Oszczędność w zaangażowaniu kapitału oraz pracy

Indywidualna współpraca oparta na osiągnięciu najlepszych efektów

Specjalistyczna wiedza dostępna od pierwszego dnia współpracy

wdrożenie rodo

Sprawne przeprowadzenie wdrożenia ochrony danych osobowych

Doradztwo ukierunkowane na proste rozwiązania

Dostęp do najlepszych praktyk w ochronie danych osobowych

INNE USŁUGI, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Inspektor Ochrony Danych, podstawowe zadania

 • monitorowanie przestrzegania przepisów poprzez identyfikację i analizę procesów przetwarzania danych osobowych,
 • rekomendowanie działań zapewniających zgodność z RODO,
 • przeprowadzanie audytów zgodność z RODO,
 • współpraca z organem nadzorczym (UODO),
 • pełnienie punktu kontaktowego dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane,
 • prowadzenie szkoleń z ochrony danych osobowych,
 • identyfikowanie ryzyk,
 • nadzorowanie procesu analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych,
 • doradzanie i opiniowanie dokumentów,
 • przygotowywanie i wdrażanie wewnętrznych regulacji w obszarze ochrony danych osobowych.

Cechy dobrego Inspektora Ochrony Danych

Osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych powinna:

 • posiadać fachową wiedzę, współmierną poziomem do charakteru, złożoności i ilości przetwarzanych danych osobowych,
 • cechować się dogłębną znajomością RODO, wiedzą w zakresie krajowych
  i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych,
 • posiadać wiedzę z sektora działalności Administratora, a także znać operacje przetwarzania danych, systemy IT i stosowane w organizacji zabezpieczenia,
 • potrafić określać potrzeby w zakresie ochrony danych osobowych
  w organizacji.

  Istotnie ważne będą cechy osobiste, takie jak rzetelne podejście oraz wysoki poziom etyki zawodowej.

Konflikt interesu jako przesłanka uniemożliwiająca osobie pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie z art. 38 pkt 6 RODO Inspektor Ochrony Danych może wykonywać inne zadania i obowiązki, o ile nie powodują one konfliktu interesów z wykonywanymi zadaniami. Stanowiska, których obejmowanie nie może łączyć się ze sprawowaniem funkcji Inspektora Ochrony Danych to m.in: dyrektor generalny, dyrektor operacyjny, dyrektor finansowy, dyrektor marketingu, kierownicy działów takich jak: HR, IT, Handlu. Inspektor Ochrony Danych – nie powinien być także członkiem zarządu ani prokurentem.

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

POZNAJ NIEWIĄŻĄCĄ OFERTĘ OUTSOURCINGU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

SPECJALIZUJEMY SIĘ W SEKTORACH

Handel detaliczny i e-commerce

Finanse i ubezpieczenia

Edukacja, szkoły i uczelnie

Oprogramowanie i technologia

Organizacje charytatywne i non profit

Ochrona osób i mienia

Jednostki publiczne

Rekrutacja pracowników

Zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych jest koniecznością dla wszystkich sektorów. Jednak każdy sektor ma swoje specyficzne problemy, oczekiwania rynku, dodatkowe specyficzne dla branży wymagania, dotyczące zgodności i różne apetyty na ryzyko. Współpracując z nami otrzymujesz natychmiastowy dostęp do eksperckiej wiedzy merytorycznej i szeroko doświadczonego zespołu specjalistów ds. ochrony danych, dzięki czemu masz pewność, że współpracujesz z jednym z największych i najbardziej uznanych dostępnych dostawców ochrony danych.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH I ZASTĘPCA INSPEKTORA

W przypadku powierzenia nam pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, zawsze wyznaczamy zarówno Inspektora Ochrony Danych, jak i jego zastępcę. Obaj będą zaangażowani w początkowy proces wdrażania, co oznacza, że ​​dwóch Inspektorów Ochrony Danych będzie znało Twoją organizację, interesariuszy i zachodzące procesy przetwarzania danych.

Zawsze to na Inspektorze Ochrony Danych spoczywa pełna odpowiedzialność za rolę w ramach uzgodnionego poziomu zasobów, ale bez dodatkowych kosztów dla Ciebie, jego zastępca pozostaje dostępny, aby wkroczyć w każdy okres nieobecności lub zastąpić Inspektora Ochrony Danych, jeśli zajdzie taka potrzeba, zapewniając w ten sposób świadczenie bezproblemowej obsługi i wyeliminowanie zakłóceń, kosztów i niedogodności związanych z koniecznością wdrożenia nowej osoby.

Masz pytania? Napisz do nas!