Administrator danych

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY CZY TRZEBA GO KONTROLOWAĆ? 

Kim jest podmiot przetwarzający? Wielokrotnie podczas prowadzenia swojej działalności Administrator danych osobowych musi skorzystać z usług podmiotu zewnętrznego. Bardzo często w ramach współpracy, aby zrealizować daną usługę podmiot przetwarzający korzysta z danych osobowych przekazanych mu przez Administratora. Oznacza to w praktyce, iż przetwarza on dane w imieniu Administratora, które mu powierzono zgodnie z przepisami prawa…

Premia uznaniowa a RODO 

Premia uznaniowa jest składnikiem wynagrodzenia pracownika, a o jej wysokości decyduje Pracodawca. Oznacza to, iż komu oraz w jakiej wysokości zostaje wypłacona leży wyłącznie w jego gestii. Z podjętych decyzji pracodawca niema obowiązku się tłumaczyć ani wprowadzać kryteriów ustalania i wpłacania premii. Tym bardziej, że premia, czyli np. jej wysokość jako składnik wynagrodzenia danej osoby…

Administrator czy Podmiot przetwarzający-jaką rolę pełnię

Administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający wydawałoby się, że mają to same znaczenie, lecz inaczej zapisane. W gruncie rzeczy są to określenia ról wskazanych w przepisach RODO, które mają różny zakres obowiązków. Zagadnienie to jest wbrew pozorom ważne, gdyż niektóre organizacje mogą mieć trudność w określeniu swojej roli. Prawidłowe wskazanie obowiązków będzie trudnością, jeżeli nie…

Dane wrażliwe – jak je prawidłowo przetwarzać

RODO wyróżnia dwa rodzaje danych osobowych. Dane zwykłe oraz dane szczególnie chronione (zwane danymi wrażliwymi lub sensytywnymi) Mówiąc o wrażliwych danych osobowych wypada dokładnie określić czym są zwykłe dane osobowe. Poszczególne pojęcia odnajdujemy zarówno w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej), jak również w Ustawie o…