PRZEDSTAWICIEL ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) swoją ochroną obejmuje także dane osobowe obywateli Unii, które są przetwarzane przez podmioty niemające siedziby w państwach członkowskich. By ułatwić dochodzenie roszczeń w tym zakresie, do rozporządzenia wprowadzono pojęcie Przedstawiciel Administratora danych osobowych.

przedstawiciel administratora danych

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych w organizacjach

WIEDZA SPECJALISTYCZNA

Sprawdzony partner konsultingowy, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów specyficznych dla ochrony danych osobowych

wdrożenie rodo

ELASTYCZNE PODEJŚCIE I ROZWIĄZANIA

System ochrony danych osobowych dostosowany do każdej organizacji, a nie organizacja do systemu

ZAUFAJ WIODĄCEJ FIRMIE W BRANŻY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRZEDSTAWICIEL ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – FUNKCJE I ZADANIA

Wyznaczenie takiej osoby jest obowiązkiem Administratora, który nie ma swojej jednostki organizacyjnej na terenie UE, ale obejmuje go regulacja RODO. Przedstawiciel musi mieć siedzibę w państwie członkowskim Unii. Jest osobą fizyczną lub prawną, wyznaczoną przez administratora na piśmie.

Funkcją Przedstawiciela Administratora danych osobowych jest bycie pewnego rodzaju punktem kontaktowym dla organu nadzorczego i osób, których dane są przez Administratora przetwarzane. Wykonuje on też w pewnym zakresie obowiązki Administratora Danych.

Warto wiedzieć, że powołanie Przedstawiciela wpływa na zakres obowiązków informacyjnych Administratora Danych Osobowych. Ma on przede wszystkim obowiązek poinformować o tożsamości i danych kontaktowych Przedstawiciela. Przedstawiciel ma obowiązek wykonywać swoje zadania zgodnie z upoważnieniem otrzymanym od Administratora Danych osobowych lub Podmiotu Przetwarzającego. W tym współpracować z właściwymi organami nadzorczymi w odniesieniu do wszelkich działań służących zapewnieniu przestrzegania Rozporządzenia (RODO).

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

CZERPIEMY Z GŁĘBOKIEGO ZASOBU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, KTÓRE KSZTAŁTUJĄ NASZĄ PRAKTYKĘ. TY JAKO NASZ KLIENT KORZYSTASZ Z TEGO

INSPEKTORZY ODO – WIARYGODNY PRZEDSTAWICIEL ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zadania Przedstawiciela polegają na reprezentowaniu Administratora Danych Osobowych lub Podmiotu Przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z RODO. Oznacza to nie tylko kontakty z osobami, których dane dotyczą, ale także udział w postępowaniach przed organami nadzorczymi. Wyznaczenie Przedstawiciela nie wyłącza odpowiedzialności ww. podmiotów.

OFERTA PRZEJĘCIA FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA ADMINISTRATORA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Prowadzenie przedstawicielstwa w Polsce dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z oferowaniem im towarów lub usług lub których zachowanie jest monitorowane.
 2. Wykonywanie zadań zgodnie z upoważnieniem otrzymanym od Administratora.
 3. Weryfikacja otrzymanych dokumentów z zakresu Ochrony Danych ze zgodnością przepisów wynikających z Rozporządzenia, w tym:

  • prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania,
  • weryfikacja poprawności zawartych umów powierzenia,
  • weryfikacja lub opracowanie obowiązków informacyjnych Administratora.
 4. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych zgodnie z podstawowymi zasadami określonymi w Rozporządzeniu.
 5. Współpraca z Administratorem w zakresie spełniania praw osób fizycznych, których dane dotyczą zgodnie z Rozporządzeniem.
 6. Prowadzenie i obsługa zapytań osób fizycznych w stosunku do przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora w formie telefonicznej i mailowej.
 7. Współpraca z właściwymi organami nadzorczymi w odniesieniu do wszelkich działań służących zapewnieniu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 8. Reprezentowanie Administratora przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

PRZEJĘCIE FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA ADMINISTRATORA

Przejęcie funkcji Przedstawiciela Administratora w Unii Europejskiej przez Inspektorzy ODO sp. z o. o. jest praktycznym rozwiązaniem zmierzającym do powierzenia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych specjalistycznej firmie, która posiada odpowiednie doświadczenie, a także merytoryczne przygotowanie do realizacji tego typu zadań.

Zachęcam do kontaktu z naszą firmą. Gwarantujemy wysoką jakość usług, dzięki którym Państwo – jako Administratorzy Danych Osobowych, będą mogli mieć pewność, że spełniają wymagane polskim prawem obowiązki związane z ochroną danych osobowych. Z drugiej strony będą Państwo mogli skupić się na realizacji zadań własnej organizacji bez zagrożenia sankcjami administracyjnymi czy finansowymi.

DLACZEGO MY

Nasz zespół doradców składa się z certyfikowanych praktyków i ekspertów w zakresie ochrony danych osobowych. Wspieramy organizacje każdej wielkości we wdrażaniu RODO i utrzymywaniu wypracowanych standardów zgodności RODO, dostarczając wskazówek dotyczących wszystkich aspektów ochrony danych osobowych.

 

POZNAJ OFERTĘ PRZEDSTAWICIELA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

SPECJALIZUJEMY SIĘ W SEKTORACH

Handel detaliczny i e-commerce

Finanse i ubezpieczenia

Edukacja, szkoły i uczelnie

Oprogramowanie i technologia

Organizacje charytatywne i non-profit

Ochrona osób i mienia

Jednostki publiczne

Rekrutacja pracowników

Masz pytania? Napisz do nas!