Monitoring wizyjny-kontrolowanie czasu pracy, a RODO

monitoring wizyjnyNowość w ramach Inspektorzy ODO pozwalająca uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania…

Uruchomiliśmy w ramach naszej strony www zakładkę Pytania i Odpowiedzi, w której publikujemy zadawane nam najczęściej pytania oraz udzielamy na nie odpowiedzi. Liczymy, że poza cyklicznie publikowanymi przez nas artykułami celowanymi zarówno do administratorów jak i do osób fizycznych, których dane są przetwarzane, FAQ pomoże Państwu w poszerzeniu wiedzy. Jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie, dlatego też często kierowane są do nas różne pytania. Ich mnogość sprawiła, iż postanowiliśmy się podzielić odpowiedziami z potencjalnie zainteresowanymi osobami. Robimy to bezpośrednio na naszej stronie, dzięki czemu nie musisz szukać. Jak nie Możesz znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie napisz do nas. Zapoznamy się, przeanalizujemy, odpowiemy i zamieścimy w FAQ, aby i inni mogli wiedzieć jak postąpić.

Monitoring wizyjny stale obecny w pytaniach….

Stosowanie monitoringu wizyjnego przez firmy i instytucje wywołuje stałe zainteresowanie. Zwłaszcza zainteresowanie osób objętych monitoringiem wizyjnym. Jestem wstanie to zrozumieć, jako że kamer przybywa. Przybywa, bo okazuje się, iż zastosowanie monitoringu wizyjnego jest tańsze niż stosowanie ochrony fizycznej (czyli pracowników ochrony). Zgodnie ze wskazówkami Urzędu Ochrony Danych Osobowych monitoring wizyjny stosowany jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Także w oparciu o przepisy prawa czy do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. UODO wskazał również do jakich celów wykorzystuje się monitoring wizyjny. Są nimi ochrona osób i mienia, kontrola produkcji, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Kontrolowanie pracowników przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego niezgodne
z przepisami….

Jednym z często pojawiających się u nas pytań jest to, czy pracodawcy mają prawo stosować monitoring wizyjny do kontroli czasu ich pracy. Prowadząc rozmowy z osobami zadającymi te pytania, czy też analizując przesłane maile otrzymujemy często informację, że pracodawca wykorzystuje nagrania do tego typu celów. Pracownicy dostają np. informację od Szefa, że wyszli z zakładu pracy na 20 minut, a nie 15 jak im przysługuje w ramach przerwy. Kiedy twierdzą, że tak nie było pokazywane jest im nagranie z monitoringu wizyjnego. Każdy pracodawca powinien pamiętać, że podlega przepisom prawa. Jeśli zatrudnia osoby na umowę o pracę, bo tu pojawia się kontrola czasu pracy, to podlega pod przepisy Kodeksu pracy. To właśnie w tym przepisie mamy unormowane zasady dotyczące między innymi stosowania monitoringu wizyjnego. Każdy pracodawca powinien wiedzieć, że monitorowanie pracy pracowników będzie stanowić ingerencję w ich prawo do prywatności. Art. 22(2) §1 Kodeksu pracy wskazuje wprost do jakich celów stosuje się monitoring wizyjny i nie ma tu wskazanej kontroli czasu pracy.

Monitoring wizyjny stosujemy, ale we właściwym celu….

We wspominanych już wyżej wskazówkach UODO można znaleźć szereg ciekawych informacji na temat zasad stosowania monitoringu wizyjnego. Osobiście polecam zapoznać się z opiniami, zaleceniami czy wskazówkami od UODO. Pozwalają one na odnalezienie wielu odpowiedzi na pytania dotyczące zasad i podstaw przetwarzania danych. Jeśli nie znajdą Państwo ich na stronie UODO zachęcam ponownie do zaglądania do naszego FAQ. Kodeks pracy określa nam dokładnie przesłanki do wprowadzenia monitoringu wizyjnego przez pracodawcę. Ich zastosowanie nie będzie niezgodne z przepisami prawa, czyli wolno nam będzie stosować monitoring wizyjny. Oznacza to, że zastosowanie kamer w zakładzie pracy powinno znajdować uzasadnienie tylko we wskazanych przesłankach. Zatem, zgodnie z kodeksem pracy, monitoring wizyjny nie może służyć np. w nadzorowaniu pracy pracowników.

Zawsze pamiętajmy o godności i prawie do prywatności osób fizycznych…

Nie można zapominać, iż monitoringu wizyjnego nie stosujemy, jeśli narusza godność oraz inne dobra osobiste pracownika. Podobnie będzie w sytuacji naruszania zasad wolności i niezależności związków zawodowych. Z założenia przyjmuje się, że nie obejmujemy monitoringiem pomieszczeń typu szatnie, sanitariaty, pomieszczenia obrad związków zawodowych, palarni, stołówek itp. Nagrania z monitoringu wizyjnego pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których je zebrał. Oznacza to, że nagranie z monitoringu wprowadzonego oficjalnie dla celu ochrony mienia nie może być powodem negatywnych konsekwencji dla pracownika. Związanych na przykład z niewłaściwym wykorzystywaniem przez niego czasu pracy.

U nas zawsze znajdziesz pomoc i odpowiedzi na wiele pytań….

Mam nadzieję, że artykuł ten przybliżył Wam wszystkim zasady dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego
w organizacjach w zakresie przeprowadzania kontroli czasu pracy. Celem przedstawionych tutaj informacji, nie było wyjaśnienie samych zasad stosowania monitoringu wizyjnego, a odniesienie się do zasad jego wykorzystywania przez pracodawców do kontrolowania czasu pracy. Zachęcamy do odwiedzania naszego FAQ, ponieważ będziemy go stale wzbogacać o nowe zagadnienia. Dzięki którym w kilku prostych słowach udzielamy odpowiedzi na gruncie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Już teraz, można tam znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące np. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Kas zapomogowo-pożyczkowych, umów powierzenia, upoważnień do przetwarzania danych i wiele innych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *