Ochrona danych przy użyciu wybranych narzędzi i technologii

ochrona danychW dobie cyfryzacji ochrona danych stała się priorytetem  dla wielu organizacji. Wraz z rosnącymi zagrożeniami i zwiększonymi wymaganiami regulacyjnymi konieczne jest stosowanie zaawansowanych technologii i narzędzi, które pomagają chronić dane osobowe. W tym artykule przyjrzymy się najnowszym technologiom i narzędziom wspierającym ochronę danych. Omówimy, jak mogą one pomóc w zapewnieniu zgodności i bezpieczeństwa.  

Najnowsze technologie wspierające ochronę danych 
 • Szyfrowanie danychSzyfrowanie to proces przekształcania danych w taki sposób, aby były one nieczytelne dla nieautoryzowanych osób. Tylko osoby posiadające odpowiedni klucz klucz deszyfrujący, mogą odczytać zaszyfrowane informacje. Korzyści: Zabezpieczenie danych podczas ich przechowywania i transmisji, minimalizacja ryzyka kradzieży danych. Szyfrowanie powinno być stosowane szczególnie w zakresie danych szczególnych kategorii, wymagających wzmożonej ochrony.  
 • TokenizacjaTokenizacja polega na zastąpieniu danych wrażliwych losowo wygenerowanymi tokenami, które nie mają wartości poza określonym systemem. Korzyści: Redukcja ryzyka kradzieży danych, ponieważ tokeny są bezużyteczne poza systemem, w którym zostały wygenerowane. 
 • Biometria -Technologie biometryczne, takie jak rozpoznawanie twarzy, odcisków palców czy skanowanie tęczówki oka są stosowane także do uwierzytelniania tożsamości użytkowników. Korzyści: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ponieważ cechy biometryczne są unikalne dla każdej osoby i trudne do podrobienia. Należy jednak pamiętać, że przetwarzanie danych biometrycznych wiąże się z dodatkowymi obostrzeniami. Dane tego typu stanowią dane szczególnych kategorii, których przetwarzanie dopuszczalne jest jedynie w sytuacjach ściśle określonych w art. 9 ust. 2 RODO. 
 • Systemy zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)IAM to zestaw narzędzi i polityk, które umożliwiają zarządzanie tożsamością użytkowników oraz kontrolowanie dostępu do zasobów IT w organizacji. Korzyści: Wspiera organizację w zakresie dostępu do danych tylko przez upoważnione osoby, dzięki czemu minimalizuje ryzyko naruszenia (nieuprawnionego dostępu). Pomaga zapewnić, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych, co minimalizuje ryzyko naruszeń. 
 • Zapobieganie utracie danych (DLP) – Narzędzia DLP monitorują i kontrolują przepływ danych w organizacji, zapobiegając ich nieautoryzowanemu udostępnianiu i wyciekowi. Korzyści: Ochrona danych przed niezamierzonym ujawnieniem i ich utratą. 
Narzędzia wspierające ochronę danych 
 • Oprogramowanie do zarządzania zgodnością z RODONarzędzia te pomagają organizacjom w zarządzaniu zgodnością z RODO. Automatyzując procesy takie jak analiza ryzyka, zarządzanie zgodami urzytkowników, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, a także i raportowanie incydentów.  
 • Platformy do zarządzania zgodamiTe narzędzia umożliwiają zarządzanie zgodami użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, zapewniając zgodność z wymogami RODO. 
 • Systemy do monitorowania i audytuNarzędzia do monitorowania i audytu śledzą działania związane z danymi osobowymi. Zapewniając dzięki temu wgląd w to, kto i w jaki sposób przetwarza dane. 
 • Oprogramowanie do szyfrowaniaNarzędzia te szyfrują dane przechowywane na serwerach, w chmurze oraz podczas ich przesyłania, zapewniając bezpieczeństwo informacji. 
 • Systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)ISMS to narzędzia wspierające zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Obejmujące polityki, procedury i kontrole zabezpieczające. 
Praktyczne zastosowania i przykłady  
 • E-commerceSklep internetowy „XYZ” stosuje szyfrowanie SSL do zabezpieczania danych klientów podczas transakcji online oraz narzędzia DLP do ochrony przed wyciekiem danych osobowych. 
 • BankowośćBank „ABC” wykorzystuje biometrię do uwierzytelniania klientów przy logowaniu do bankowości mobilnej oraz system IAM do zarządzania dostępem do systemów bankowych. 
 • Sektor ZdrowiaKlinika Medyczna „DEF” używa oprogramowania do zarządzania zgodnością z RODO, aby automatyzować procesy związane z przetwarzaniem danych pacjentów także zapewniając ich zgodność z przepisami. 
Podsumowanie 

W obliczu rosnących zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i coraz bardziej rygorystycznymi regulacjami prawnymi, stosowanie zaawansowanych technologii i narzędzi do ochrony danych osobowych staje się niezbędne. Szyfrowanie, tokenizacja, systemy IAM i narzędzia DLP to tylko niektóre z rozwiązań, które mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa danych. Wybór odpowiednich technologii i narzędzi oraz ich skuteczne wdrożenie pozwala organizacjom nie tylko chronić dane osobowe. Pozwala budować także zaufanie klientów i minimalizować ryzyko związane z naruszeniami danych. Zakres wdrażanych narzędzi powinien być dobrany w sposób adekwatny do identyfikowanych zagrożeń  i ryzyka dla praw i wolności osób, których dane dotyczą.