Sztuczna Inteligencja (AI) a RODO

sztuczna inteligencja

 

Sztuczna inteligencja, mianem tym możemy określić maszyny lub systemy, które wzorują się na ludzkiej inteligencji celem zwiększenia skuteczności zadań. Wpływać to może na systematyczne poprawianie działań w oparciu o pozyskiwanie informacji.

Sztuczna Inteligencja kojarzyć nam się może też z robotami czy zastąpieniem ludzi w niektórych dziedzinach. Tak naprawdę chodzi jednak o zwiększenie możliwości i efektywności pracy ludzkiej. Na podstawie szybkiego myślenia i analizy danych. AI może z czasem zaliczyć do najbardziej cennych zasobów w przedsiębiorstwie.

Zasady dotyczących RODO i AI
  • Rzetelność;
  • Rozliczalność;
  • Uprawniania;
  • Niedyskryminacja;
  • Przejrzystość;
  • Uwzględnianie ochrony prywatności w fazie projektowania.
Ryzyko przetwarzania danych przez AI

W przetwarzaniu danych osobowych przez Sztuczną Inteligencję, istnieje wiele niebezpieczeństw. AI bywa używana przez systemy rozpoznawania twarzy lub do śledzenia i profilowania osób w Internecie. Ponadto sztuczna inteligencja umożliwia łączenie informacji, które osoba podała w nowe dane, co może prowadzić do wyników, których dana osoba nie spodziewałaby się. Dla osób prywatnych największym zagrożeniem może być zautomatyzowanie pracy ludzi przez mechanizmy sztucznej inteligencji. Chodzi o zjawisko tzw. phishingu, czyli wyciąganiu poufnych danych od użytkowników w sieci.  AI może prowadzić miliony rozmów jednocześnie przez czaty i maile, dzięki temu skutecznie udaje jej się wykradać dane, podczas gdy nam wydaje się, że rozmawiamy z człowiekiem. Istnieje także zagrożenie możliwością odwrócenia anonimizacji danych.

Anonimizacja

Anonimizacja danych polega na przekształceniu danych osobowych, chodzi o przekształcenie powiązań między danymi osobowymi, a osobą, której dotyczą. W ten sposób informacje, które przed anonimizacją były danymi osobowymi, przestają nimi być. Więc jeżeli sztuczna inteligencja dokona odwrócenia anonimizacji danych to później nie będzie w stanie zidentyfikować, do kogo dane należą.

Dane dla Sztucznej Inteligencji

System AI uczy się na podstawie pozyskiwanych danych osobowych. W związku z tym twórcy sztucznej Inteligencji którzy wykorzystują dane do nauki koniecznie powinni w tych aspektach uwzględniać przepisy ochrony danych osobowych, które obowiązują w UE. Instytucje takie jak EROD czy EIOD zauważają wiele zagrożeń dotyczących podstawowych praw i wolności osób, których dane zostały przetworzone przez sztuczną inteligencję. W szczególności chodzi o przetwarzanie danych biometrycznych, które według RODO są zabronione. Wyjątek stanowi wyraźna zgoda użytkownika lub zapis prawny, który upoważnia administratora.

Profilowanie przez AI

Art. 4 pkt 4 RODO, zawiera frazę „profilowanie” Jest to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych służące do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. Zestawiając tę definicję z definicją systemu sztucznej inteligencji dochodzimy do wniosku, że algorytmy sztucznej inteligencji analizujące dane osobowe mogą dokonywać profilowania.

Wykorzystywanie AI

Postęp związany ze sztuczną inteligencją i takimi technologiami, jak wirtualna oraz rozszerzona rzeczywistość, musi odbywać się z uwzględnieniem zasad.  Zasady te określa RODO, chodzi o minimalizacje danych, prawidłowość czy integralność. Dzięki wprowadzeniu RODO, posiadamy określone zasady, obowiązki i prawa dotyczące danych osobowych. Sztuczna inteligencja, wykorzystywana zgodnie z prawem, może okazać się bardzo użyteczna w niektórych dziedzinach życia.

Ze względu na wyżej wymienione problemy związane z AI, ostatnio jest głośno na temat tworzenia etycznych rozwiązań w tym zakresie. Dotyczy to np. budowania zaufania do sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka. Celem technologii AI powinno być wspieranie demokratycznego rozwoju społeczeństwa i poszanowania praw podstawowych człowieka. Procesy sztucznej inteligencji powinny ułatwiać każdemu z nas monitorowanie wykorzystywania naszych danych osobowych, a dzieje się to zwykle na odwrót.