Administrator Systemów Informatycznych, jego rola w Systemie Ochrony Danych Osobowych

administrator systemów informatycznychPowołanie Administratora Systemów Informatycznych jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem…

O Administratorze Systemów Informatycznych najczęściej było słychać w czasach obowiązywania poprzedniej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (tej z 1997 r.). Wtedy wspominało się, że to osoba wspierająca administratorów danych osobowych (dalej też AD lub Administrator Danych) w procesach bezpiecznego przetwarzania danych w systemach informatycznych. Aktualnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie odnoszą się wprost do funkcji Administratora Systemów Informatycznych (dalej też ASI). Nie można jednak nie zauważyć, że zdarza się naszych przepisach krajowych odniesienie do zadań ASI. Przykładowo, w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego czy ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia znajdziemy przepisy o zadaniach Administratora Systemów Informatycznych. Na gruncie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych nie mamy obowiązku powoływania osoby na stanowisko ASI, ale też nikt nam tego nie zabroni zrobić, a powołanie takiej osoby stanowi dobrą praktykę, która pozwala administratorom danych skuteczniej zarządzać systemami informatycznymi.

Właściwe zarządzanie systemami informatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych osobowych…

Jednym z głównych celów administratora danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Z tym zgodzi się każdy. Pamiętajmy, że we współczesnym świecie coraz częściej przetwarzamy dane osobowe z wykorzystaniem systemów informatycznych. Kto jak nie informatyk czy kierownik działu IT zna się najlepiej na bezpieczeństwie systemów informatycznych w organizacji. To te osoby szkolą się w tym kierunku. Po co więc Administrator Danych ma się zastanawiać jak spełnić wymagania stawiane przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej też RODO) skoro może zapewnić sobie wsparcie fachowca w osobie Administratora Systemów Informatycznych, który współpracując z Administratorem Danych – a najlepiej także z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych (lub specjalistą z tego obszaru), zapewnia gwarancję odpowiedniego zabezpieczenia systemów IT. To właśnie ASI potrafi prawidłowo zarządzać systemami informatycznymi, również tymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych osobowych. Dobry Administrator Systemów Informatycznych wspiera organizację w bezpieczeństwie danych osobowych w obszarach m.in.:

 • zabezpieczeń teleinformatycznych;
 • identyfikacji potencjalnych zagrożeń i podatności dla systemów informatycznych;
 • wykrywaniu nieautoryzowanego dostępu do systemu;
 • administrowaniu serwerami służącymi przetwarzaniu danych;
 • zachowanie ciągłości funkcjonowania systemów służących przetwarzaniu danych osobowych;
 • poprawnym konfigurowaniu kont użytkowników.
Administrator Systemów Informatycznych silnym wsparciem dla administratora danych osobowych…

Na gruncie RODO administrator danych osobowych przetwarza dane poprzez m.in. ich gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych. Skoro je przetwarza to ma obowiązek zapewnienia im bezpieczeństwa za pomocą właściwych środków organizacyjnych i technicznych (art. 32 RODO). Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane (art. 24 RODO). W związku z koniecznością zapewnienia właściwych środków bezpieczeństwa, to o ile w zakresie doboru środków organizacyjnych nieocenionym wsparciem będzie inspektor ochrony danych (lub specjalista ochrony danych), o tyle dobór środków technicznych wymaga dodatkowych predyspozycji, w tym wiedzy i doświadczenia w zarządzeniu bezpieczeństwem systemami IT, którą zapewnić może ASI.  Pamiętajmy, że zgodnie z art. 82 RODO administrator danych może zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania za szkodę poniesioną przez osobę fizyczną wskutek złego przetwarzania jej danych. Nie trzeba też z pewnością przypominać o możliwości ukarania administratora za nieprawidłowe przetwarzanie danych administracyjną karą pieniężną przez Prezesa UODO. Nikt nie chce płacić kar nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a tym bardziej odszkodowań. Warto więc przemyśleć temat i poza osobą znającą się na ochronie danych osobowych (np. IOD) wyznaczyć w swojej organizacji Administratora Systemów Informatycznych. Zakres obowiązków ASI można uregulować w sferze wewnętrznej danej organizacji. Wewnętrznej, czyli np. w ramach wdrożonego Systemu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych i Administrator Systemów Informatycznych w jednej osobie…

Niektóre organizacje, szczególnie te publiczne w ramach postępowań przetargowych chcą łączyć funkcję IOD-a z funkcją Administratora Systemów Informatycznych. Nie dość, że takie podejście jest niebezpieczne dla organizacji, to może ono jednocześnie być niezgodne z wymaganiami RODO. Ze stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tym temacie jasno wynika, że UODO nie zaleca takich powiązań. IOD nie może podlegać jakimkolwiek innym osobom niż najwyższe kierownictwo (art. 38 ust. 3 RODO), co ma mu gwarantować niezależne, prawidłowe i skuteczne wykonywanie funkcji. Administrator Systemów Informatycznych będący często, jak pisaliśmy, informatykiem, przez to może podlegać nadzorowi i poleceniom różnych osób. Dodatkowo ASI odpowiada za bieżące przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich bezpieczeństwo. Sprawując także funkcję IOD-a sprawowałby jednocześnie nadzór nad samym sobą co stoi w sprzeczności. Idąc za opinią UODO z tej perspektywy konsolidacja funkcji IOD z funkcją ASI może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Sytuacja taka powoduje zatem faktyczny brak nadzoru nad zgodnością przetwarzania danych z przepisami prawa, w tym przepisami określającymi wymogi co do bezpieczeństwa danych osobowych.

Kompetencje i cechy charakteru ważne przy wyborze Administratora Systemów Informatycznych…

Poszukując rozwiązań na gruncie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, przed administratorami stoi wiele wyzwań. Artykuł wskazuje, że nie tylko potrzebujemy specjalisty ds. ochrony danych osobowych (czy IOD-a), ale również Administratora Systemów Informatycznych. Przy dokonywaniu wyborów osoby na stanowisko ASI warto kierować się nie tylko poziomem wykształcenia, czy doświadczeniem danej osoby w pracy w danej branży. Dlaczego, bo pamiętajmy, że nasz ASI będzie pracować również z naszymi pracownikami. Musi tu być „chemia”, bo bez niej i najzdolniejszy Administrator Systemów Informatycznych może nie dać rady wdrożyć wszystkich zabezpieczeń. Warto zatem brać pod uwagę jego interpersonalne kompetencje oraz cechy charakteru. Istotne będą również analityczne podejście do rozwiązywania problemów, umiejętność czytania skryptów w języku angielskim czy zdolność do pracy pod presją czasu. Co ważne, Administratora Systemów informatycznych możemy wybrać w formie outsourcingu , co pozwoli nam na znalezienie takiej właśnie osoby. Według podejścia Inspektorzy ODO dobry ASI, oprócz oczekiwanych kompetencji, powinien wykazać się również umiejętnością opisania problemu i wyjaśnienia rozwiązania w zrozumiały sposób. Kluczowe jest zachowanie etyki związanej z poufnością danych i to właśnie gwarantujemy.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administrator Systemów Informatycznych

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Jeśli przedsiębiorstwo lub organizacja realizują przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym, dla zapewnienia ochrony tych danych może być koniecznym powołanie, poza Inspektorem Danych Osobowych, także Administratora Systemów Informatycznych.

KTO TO JEST ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Administrator Systemów Informatycznych (ASI) jest osobą zobowiązaną do zarządzania systemami informatycznymi wykorzystywanymi w procesie przetwarzania danych osobowych. Jej podstawowym zadaniem jest bieżąca współpraca z Inspektorem Ochrony Danych. Także ochrona przetwarzanych przez firmę danych osobowych w zakresie zabezpieczeń teleinformatycznych.

administrator systemów informatycznych

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych w organizacjach

WIEDZA SPECJALISTYCZNA

Sprawdzony partner konsultingowy, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów specyficznych dla ochrony danych osobowych

wdrożenie rodo

ELASTYCZNE PODEJŚCIE I ROZWIĄZANIA

System ochrony danych osobowych dostosowany do każdej organizacji, a nie organizacja do systemu

ZAUFAJ WIODĄCEJ FIRMIE W BRANŻY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DLACZEGO WARTO POWOŁAĆ ASI?

Powołanie Administratora Systemów Informatycznych jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Administratora danych osobowych. W związku z tym niezatrudnianie takiej osoby co do zasady nie powinno powodować żadnych negatywnych konsekwencji, a zwłaszcza ryzyka nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Jednocześnie jednak należy pamiętać o tym, że zgodnie z RODO Administrator danych osobowych jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z przepisami i aby mógł to wykazać. Dlatego też w niektórych sytuacjach powołanie Administratora Systemu Informatycznego może okazać się niezbędne do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych.

ASI jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym. W szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe. Także za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń. Administrator Systemów Informatycznych pełni istotną funkcję dla zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym przed naruszeniami.

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

CZERPIEMY Z GŁĘBOKIEGO ZASOBU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, KTÓRE KSZTAŁTUJĄ NASZĄ PRAKTYKĘ. TY JAKO NASZ KLIENT KORZYSTASZ Z TEGO

ASI - CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / ORGANIZACJI

Spółka Inspektorzy ODO świadczy kompleksowe usługi związane z ochroną danych osobowych. W ramach naszych kompetencji znajduje się również sprawowanie funkcji Administratora Systemów Informatycznych będącego bezpośrednim opiekunem wykorzystywanych w organizacji systemów informatycznych. W ramach tej funkcji dbamy o należytą sprawność systemu informatycznego rozumianego zarówno jako sprzęt, jak i oprogramowanie.

OFERTA PRZEJĘCIA W FIRMIE FUNKCJI ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH OBEJMUJE M.IN.:

 1. Przeprowadzanie instruktaży i konsultacji w zakresie obsługi komputerów i oprogramowania zainstalowanych na stanowiskach pracy.
 2. Zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do systemu informatycznego wprowadzone oraz komu z systemu są przekazywane.
 3. Współpraca z IOD przy przygotowaniu i wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych.
 4. Systematyczne kontrolowanie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 5. Zabezpieczenie zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych osobowych poprzez systematyczne wykonywanie kopii zapasowych.
 6. Nadzór nad naprawą oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe.
 7. Kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 8. Zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego.
 9. Nadzór nad stosowaniem mechanizmów kontroli dostępu do danych osobowych.
 10. Utrzymywanie, konfigurowanie i monitorowanie wydajności systemów informatycznych.

Wszystkie ryzyka informatyczne mogą wiązać się bezpośrednio z przetwarzaniem danych w systemach informatycznych. Stąd też konieczne staje się zapewnienie, by systemy te były możliwie najlepiej zabezpieczone, a dostęp do nich ograniczony. Zadania te najlepiej mogą być wykonane przez specjalistę – informatyka, stąd też tak istotna rola ASI w systemie ochrony danych osobowych.

INNE USŁUGI, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

POZNAJ NIEWIĄŻĄCĄ OFERTĘ ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

DLACZEGO ROLA ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH JEST TAK WAŻNA?

W dobie powszechnych cyberprzestępstw polegających na wykradaniu danych z systemów, zdalnego blokowania działania systemów, wyłudzeniach oraz stosowania oprogramowania i sprzętu, które nie zawsze we właściwy sposób zabezpieczają zgromadzone w systemie dane. Rola Administratora Systemów Informatycznych jest nie do przecenienia. Osoba pełniąca tą funkcję musi nie tylko wykazać się doskonałą znajomością stosowanego w organizacji zintegrowanego środowiska programistycznego, ale także biegle poruszać się w przepisach związanych z ochroną danych osobowych. Interdyscyplinarność tej funkcji sprawia, że warto zatrudnić zewnętrznego specjalistę w tej dziedzinie.

Jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem zewnętrznego specjalisty w roli Administratora Systemów Informatycznych skontaktuj się z biurem spółki Inspektorzy ODO. Przedstawimy naszą ofertę i pokażemy, jakie korzyści uzyskasz korzystając z usług doświadczonego ASI.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W SEKTORACH

Handel detaliczny i e-commerce

Finanse i ubezpieczenia

Edukacja, szkoły i uczelnie

Oprogramowanie i technologia

Organizacje charytatywne i non-profit

Ochrona osób i mienia

Jednostki publiczne

Rekrutacja pracowników