Administrator Systemów Informatycznych

 • Home
 • /
 • Administrator Systemów Informatycznych

Administrator Systemów IT

Jeśli przedsiębiorstwo lub organizacja realizują przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym, dla zapewnienia ochrony tych danych może być koniecznym powołanie, poza Inspektorem Danych Osobowych, także Administratora Systemów Informatycznych.

Kto to jest Administrator Systemów Informatycznych?

Administrator Systemów Informatycznych (ASI) jest osobą zobowiązaną do zarządzania systemami informatycznymi wykorzystywanymi w procesie przetwarzania danych osobowych. Jej podstawowym zadaniem jest bieżąca współpraca z Inspektorem Ochrony Danych, której  celem jest ochrona przetwarzanych przez firmę danych osobowych w zakresie zabezpieczeń teleinformatycznych.

Dlaczego warto powołać ASI?

Powołanie Administratora Systemów Informatycznych jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Administratora danych osobowych. W związku z tym niezatrudnianie takiej osoby co do zasady nie powinno powodować żadnych negatywnych konsekwencji, a zwłaszcza ryzyka nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Jednocześnie jednak należy pamiętać o tym, że zgodnie z RODO Administrator danych osobowych jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z przepisami i aby mógł to wykazać. Dlatego też w niektórych sytuacjach powołanie Administratora Systemu Informatycznego może okazać się niezbędne do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych.

ASI jest on osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe, oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń. Administrator Systemów Informatycznych pełni istotną funkcję dla zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym przed naruszeniami.

Powołaj Administratora Systemów Informatycznych

ASI – co możemy zrobić dla Twojego przedsiębiorstwa / organizacji

Spółka Inspektorzy ODO świadczy kompleksowe usługi związane z ochroną danych osobowych. W ramach naszych kompetencji znajduje się również sprawowanie funkcji Administratora Systemów Informatycznych będącego bezpośrednim opiekunem wykorzystywanych w organizacji systemów informatycznych. W ramach tej funkcji dbamy o należytą sprawność systemu informatycznego rozumianego zarówno jako sprzęt, jak i oprogramowanie.

Oferta przejęcia w firmie funkcji Administratora Systemów Informatycznych obejmuje m.in.:

 1. Przeprowadzanie instruktaży i konsultacji w zakresie obsługi komputerów i oprogramowania zainstalowanych na stanowiskach pracy.
 2. Zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do systemu informatycznego wprowadzone oraz komu z systemu są przekazywane.
 3. Współpraca z IOD przy przygotowaniu i wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych.
 4. Systematyczne kontrolowanie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 5. Zabezpieczenie zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych osobowych poprzez systematyczne wykonywanie kopii zapasowych.
 6. Nadzór nad naprawą oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe.
 7. Kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 8. Zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego.
 9. Nadzór nad stosowaniem mechanizmów kontroli dostępu do danych osobowych.
 10. Utrzymywanie, konfigurowanie i monitorowanie wydajności systemów informatycznych.

Wszystkie ryzyka informatyczne mogą wiązać się bezpośrednio z przetwarzaniem danych w systemach informatycznych. Stąd też konieczne staje się zapewnienie, by systemy te były możliwie najlepiej zabezpieczone, a dostęp do nich ograniczony. Zadania te najlepiej mogą być wykonane przez specjalistę – informatyka, stąd też tak istotna rola ASI w systemie ochrony danych osobowych.

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedstawiciel administratora danych osobowych

Dlaczego rola Administratora Systemów Informatycznych jest tak ważna?

W dobie powszechnych cyberprzestępstw polegających na wykradaniu danych z systemów, zdalnego blokowania działania systemów, wyłudzeniach oraz stosowania oprogramowania i sprzętu, które nie zawsze we właściwy sposób zabezpieczają zgromadzone w systemie dane rola Administratora Systemów Informatycznych jest nie do przecenienia. Osoba pełniąca tę funkcję musi nie tylko wykazać się doskonałą znajomością stosowanego w organizacji zintegrowanego środowiska programistycznego, ale także biegle poruszać się w przepisach związanych z ochroną danych osobowych. Interdyscyplinarność tej funkcji sprawia, że warto zatrudnić zewnętrznego specjalistę w dziedzinie.

Jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem zewnętrznego specjalisty w roli Administratora Systemów Informatycznych zachęcamy do kontaktu z biurem spółki Inspektorzy ODO. Przedstawimy naszą ofertę i pokażemy, jakie korzyści uzyskasz korzystając z usług doświadczonego ASI.

Powołaj Opiekuna Systemów Informatycznych