Wdrożenie RODO

  • Home
  • /
  • Wdrożenie RODO

Kompleksowe wdrożenie RODO

Spółka Inspektorzy ODO realizuje także usługę związaną z wdrożeniem zasad określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych i przepisów ustanowionych w prawodawstwie polskim. Kompleksowe wprowadzenie RODO wymaga zastosowania szeregu działań, które wspomagają proces odpowiedniego zabezpieczenia wszystkich realizowanych przez przedsiębiorstwo/organizację działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W efekcie wdrożenie zapisów RODO polega na dostosowaniu do nich procesów biznesowych, dokumentacji i wykorzystywanych systemów informatycznych.

Inspektorzy ODO – skuteczna pomoc we wdrożeniu zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych

Nasza firma to zespół doświadczonych praktyków, którzy od lat specjalizują się w tematyce ochrony danych osobowych. Szereg przeprowadzonych wdrożeń oraz usług związanych z ochroną danych sprawia, że jesteśmy solidnym partnerem, któremu można zaufać. Pracujemy zarówno dla podmiotów publicznych, jak i firm czy organizacji realizując zadania związane z wdrożeniem RODO, a także świadczymy usługi Zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Eksperta Ochrony Danych Osobowych czy Administratora Systemów Informatycznych. W ramach naszych kompetencji świadczymy usługi Audytu Systemu Ochrony Danych i tworzenia dokumentacji zgodnej z RODO. Jako doświadczeni praktycy, dysponujący szeroką wiedzą merytoryczną, prowadzimy także szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Masz pytanie dotyczące usługi Wdrożenie RODO?

Wdrażanie RODO – etapy realizowanych prac

Wdrażanie RODO to wieloetapowy proces, którego celem jest spełnienie przez przedsiębiorcę/organizację wszelkich wymagań Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz szczegółowych przepisów dedykowanych poszczególnym branżom życia społeczno-gospodarczego.

Audyt otwarcia

Każde wdrożenie musi poprzedzać szczegółowa analiza wstępnych warunków Klienta pod kątem spełniania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Ocenie podlegają m.in. wszystkie zaimplementowane już procedury i procesy, dokumenty, wykorzystywane systemy informatyczne, wyposażenie, infrastruktura. Istotnym elementem jest także określenie potrzeb strony w zakresie RODO.

Identyfikacja i analiza ryzyk wynikających z przetwarzania danych osobowych

Istotną rolę w określaniu potrzeb przedsiębiorstwa/ organizacji w zakresie ochrony danych osobowych jest także identyfikacja ryzyka wynikającego ze złamania zabezpieczeń. Ten etap pozwala wskazać, na jak duże zagrożenia narażona jest firma w związku z nieprzestrzeganiem zasad wynikających z RODO. Jest to o tyle ważne, że wskazuje wszystkim zaangażowanym w proces ochrony danych istotę problemu, co przyczynia się do podniesienia zaangażowania w budowę systemu zabezpieczeń oraz skalę strat związanych ze spadkiem zaufania kontrahentów, klientów, pracowników, oraz zagrożenie wynikające z możliwości otrzymania dotkliwych kar administracyjnych i finansowych.

Bezpieczne dane osobowe
Dokumentacja ochrony danych osobowych

Dostosowanie procesów zachodzących w firmie do wymogów ochrony danych

Ten etap wdrażania polega na fizycznym dostosowaniu procesów biznesowych oraz środowiska programistycznego i teleinformatycznego do wymagań RODO. Pozwala on na stworzenie kompleksowego systemu, który w skuteczny sposób będzie zabezpieczał dane osobowe przez nieprawidłowym przetwarzaniem.

Dostosowanie dokumentacji

Jednym z wymogów RODO jest stworzenie dokumentacji, która będzie zawierać zespół polityk, procedur, klauzul i wzorów umów określających całość działań klienta w zakresie ochrony danych osobowych.

Audyt zamknięcia

To ostatni element podsumowujący wdrożenie RODO. Pozwala określić skuteczność wprowadzonych działań w zakresie ochrony danych osobowych.

Niezbędnym warunkiem prawidłowego wdrożenia RODO jest szkolenie pracowników, których zadaniem będzie obsługa i przestrzeganie wypracowanych w firmie zasad pozwalających zabezpieczać dane przed nieprawidłowym przetwarzaniem.

Warto pamiętać, że  ochrona danych osobowych jest procesem ciągłym i zmieniającym się w czasie. Dlatego też niezwykle ważne jest monitorowanie i stały przegląd systemu, dzięki czemu może być on na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do potrzeb jednostki. Jesteśmy gotowi zatem pomóc Państwu także w tym względzie, przygotowując audyty kontrolne. Oferujemy także stałe wsparcie merytoryczne w ramach usługi Zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Eksperta ds. Ochrony Danych Osobowych.

Dlaczego warto korzystać z kompleksowej obsługi wdrażania RODO?

Całościowe podejście do implementacji zapisów RODO w procesy funkcjonowania firmy czy organizacji gwarantuje stworzenie systemu spójnego, który uwzględni wszystkie elementy działalności klienta i jednocześnie będzie funkcjonował sprawnie, obsługując prawidłowo każde zdarzenie związane z przetwarzaniem danych. Tylko taki kompletny system pozwoli osiągnąć zgodność działania firmy/organizacji z RODO. Ponadto będzie miał oddźwięk w relacjach biznesowych podnosząc prestiż firmy i zaufanie klientów, kontrahentów i pracowników względem niej. Pozwoli także skupić się na procesach biznesowych bez konieczności działań doraźnych w zakresie zabezpieczania danych.

Skontaktuj się z naszą firmą. Nasze doświadczenie i umiejętności sprawią, że wdrożenie RODO nie będzie uciążliwe dla Twojej działalności. Indywidualnie dopasowane procedury i jasne zasady będą Twoją ochroną przed łamaniem przepisów związanych z ochrona danych osobowych.

Zamów kompleksowe wdrożenie RODO w swojej firmie