Szkolenia z ochrony danych osobowych ważnym elementem funkcjonowania organizacji

szkolenie z ochrony danych osobowychPreludium bezpieczeństwa organizacji…

Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale ochrona danych osobowych funkcjonująca w ramach Unii Europejskiej jest na różnym stopniu efektywności. Obserwując działania urzędów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem RODO w UE widać różnice w ich podejściu do zagadnienia. Jedni nie robią nic albo niewiele, inni natomiast ścigają wszelkie nieprawidłowości. Czy jest to dobre – każdy powinien ocenić sam. Patrząc na działalność naszego rodzimego UODO trudno nie pokusić się o stwierdzenie, iż w ostatnich czasach działa coraz skuteczniej. Skoro UODO działa i to działa skutecznie, trzeba pamiętać, że ochrona danych osobowych musi stać na najwyższym poziomie w naszych firmach. Nikt z nas nie chce, aby urząd się zainteresował naszą firmą. Nie chcemy mieć kontroli, która nie tylko może coś znaleźć, ale również odciąga nas od codziennych obowiązków. Prawidłowy proces przetwarzania danych osobowych stał się już na stałe elementem bezpieczeństwa naszych przedsiębiorstw.

Szkolenia jednym z elementów wdrożenia RODO…

Szkolenia z ochrony danych osobowych to temat często pomijany przez organizacje. Słyszy się po co mam za to płacić, jaką mam gwarancję, że one coś pomogą, przecież wdrożyłem RODO. Wdrożyłem RODO – czyli co? Została opracowana dokumentacja, wydrukowana, podpisana i wrzucona na półkę? Jeśli tak, to RODO nie zostało wdrożone. Jeśli firma podchodzi do zagadnień bezpieczeństwa poważnie, to wie, że samo opracowanie dokumentacji jest pierwszym krokiem do sukcesu. Sukcesu, który jest ważny dla każdej organizacji. Odniesienie korzyści z prowadzonej działalności jest celem większości firm. Tak, odniesienie sukcesu, ale jeśli nie podejdziemy poważnie do obowiązków wynikających z RODO to możemy stracić wiarygodność i sukces będzie chwilowy.

Praca zdalna, a przetwarzanie danych osobowych

Zbliżająca się nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej kompleksowo ureguluje szereg zagadnień i relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, istotnie zmieniając dotychczasowy krajobraz prawny świadczenia pracy z domu. W sumie fajnie, że zostanie ona uregulowana. Tylko czy w kontekście ochrony danych przetwarzanych przez pracowników w trakcie pracy zdalnej ktoś o tym pomyślał. I tu znowu pojawia się konieczność posiadania umiejętności pozwalających na robienie tego dobrze. Jak te umiejętności pozyskać? Prosto, organizacja powinna zorganizować szkolenia z ochrony danych osobowych. Szkolenia z ochrony danych osobowych pozwolą pracownikom zrozumieć, jak powinni podchodzić do swoich codziennych obowiązków służbowych. Pamiętajmy, że pracując z domu, mamy obowiązek zachowania poufności informacji służbowych wobec osób postronnych, np. domowników. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje, że pracodawca powinien, w miarę potrzeby, przeprowadzić instruktaż i szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników w zakresie pracy zdalnej.

Bezpieczne funkcjonowanie organizacji drogą do sukcesu…

Wiadomo nie od dziś, że „najsłabszym ogniwem” każdej firmy są pracownicy. Nie zawsze jest to ich wina. Niestety winą za popełniane błędy przez pracowników można często obarczyć zarządy tych firm. Dlaczego, a no dlatego, że nie chcą podnosić wiedzy swoich podwładnych. UODO notuje wiele zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych. Studiując te naruszenia, często okazuje się, że zostały one spowodowane przez pracowników. Powodem tych sytuacji jest brak wiedzy jak postępować właściwie. Podniesienie bezpieczeństwa firmy na gruncie pracowniczym nie jest trudne. Nie jest trudne, bo wystarczy zorganizować cykl szkoleń z ochrony danych osobowych i już będzie lepiej. Cykl, a nie pojedyncze szkolenie. Wiemy, że wiedza się ulatnia i jak nie będziemy jej odświeżać to błędy będą powracać.

Szkolenia z ochrony danych osobowych zazwyczaj są dość mało porywające…

Praktyczny aspekt szkoleń z ochrony danych osobowych jest bardzo ważny. Nie chodzi tylko o nabywanie wiedzy, ale kluczowe jest budowanie świadomości i rozumienie pewnych zjawisk związanych z ochroną danych osobowych. Znaczenie ma także stosowanie nabytej wiedzy w życiu codziennym tak, aby w przyszłości potrafić zadbać o swoje bezpieczeństwo, dzięki czemu łatwiej będzie dbać o bezpieczeństwo innych. Wiemy, że pracownicy niechętnie biorą udział w szkoleniach nie obejmujących ich zawodowych zadań. Jednakże, szkolenia z ochrony danych osobowych dotyczą praktycznie każdego pracownika. Dodatkowo, dobrze poprowadzone szkolenie da pracownikom wiedzę na gruncie prywatnym. Dobre szkolenie z ochrony danych osobowych powinno obejmować przynajmniej trzy główne obszary:

  • wiedza o ryzyku, aby pracownik wiedział, jakie są konsekwencje nierozważnego udostępniania informacji;
  • wiedza o zabezpieczeniach, aby pracownik orientował się, jak może chronić dane osobowe;
  • wiedza o prawach, a więc po pierwsze nabycie umiejętności korzystania z praw przysługujących osobie fizycznej, a po drugie wiedza jakie mają prawa inni.
Powtarzalność szkoleń z ochrony danych osobowych gwarancją wiedzy pracowników…

Musimy pamiętać, że przeprowadzenie wstępnego szkolenia z ochrony danych osobowych jest nie wystarczające. Wiedza jest ulotna i pracownikowi może uciec informacja jak ma to robić, aby było dobrze. Organizacje wprowadzają również zmiany, wdrażają procedury postępowań, zmieniają regulaminy itp. Skoro tak się dzieje, to warto o tym informować pracowników. Trzeba prowadzić również szkolenia z wdrożonych w organizacjach Systemów Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Warto, aby każdy pracownik znał procedurę postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych. Każde szkolenie wzmacnia organizację. Mocna organizacja osiąga sukcesy, a o to przecież chodzi.

Morał jest prosty – Szkolenia z ochrony danych osobowych są ważnym elementem funkcjonowania organizacji…

Kalkulując podejście organizacji do osiągania sukcesów ekonomicznych nie można zapominać o przepisach prawa. Niezgodność np. z RODO może spowodować kary finansowe, które odbiorą nam zyski. Refleksja jest zatem taka, że trzeba szkolić z ochrony danych osobowych. Oczywiście najlepiej jakby robił to nasz wewnętrzny Inspektor Ochrony Danych, ale jeśli takiego nie mamy lub jeśli nie ma on właściwych umiejętności warto skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych. Outsourcing usług jest ostatnio modny. Outsourcing obniża też koszty usługi. Wybór podmiotu zewnętrznego jako prowadzącego szkolenie zagwarantuje specjalistów. Oczywiście, jeśli ma to być szkolenie z wewnętrznych przepisów trzeba je najpierw udostępnić do zapoznania się. Szkolenia z ochrony danych osobowych prowadzone przez doświadczonych praktyków wzmacniają organizację. Warto wybrać praktyków, którzy od lat zajmują się problematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Lata doświadczeń sprawiają, że w ramach szkoleń przedstawiają nie tylko suchą wiedzę, ale również bogaty wachlarz przykładów praktycznych wziętych w wieloletniej praktyki zawodowej w tym zakresie. Inspektorzy ODO Sp. z o. o. posiadają zespół, który zrzesza praktyków. Samo szkolenie obejmuje przedstawienie ważnych informacji z wykorzystaniem prezentacji  multimedialnych. Warto zapoznać się z ofertą profesjonalnych szkoleń z ochrony danych osobowych .

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *