Granica między legalnym wykorzystaniem danych, a naruszeniem prywatności 

daneW erze cyfrowej, gdzie dane stanowią istotny zasób, pojawia się nieustanne wyzwanie związane z wyznaczeniem granic między legalnym wykorzystaniem informacji, a ochroną prywatności. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że przetwarzanie danych pełni kluczową rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Ma niebagatelne znaczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wątpliwości nie budzi też jednak fakt, że postęp technologiczny cały czas wymaga od nas dostosowywania się, ale też wyznaczenia granic etycznych i prawnych gromadzenia i wykorzystywania informacji tak, aby zapewnić ochronę jednostkom.  

Legalne wykorzystanie danych 

Korzystanie z danych przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje, ale też przez same jednostki, jest naturalnym elementem ich codziennego funkcjonowania. Obecnie często nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile podmiotów przetwarza nasze dane. Cele takiego wykorzystywania danych są rozmaite – dane są przetwarzane, aby nas chronić przed zagrożeniami, ale też m.in. do tego, aby prowadzić z nami konwersacje i realizować procesy biznesowe. Zdefiniowanie legalnego wykorzystania danych jest trudne i wydaje się, że nie można stworzyć jednej, wyczerpującej i kompletnej definicji. W pewnym uproszczeniu można jednak przyjąć, że legalne przetwarzanie to takie, które odbywa się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Naruszenie prywatności 

Warto zauważyć, że praktycznie każde przetwarzanie danych rodzi ryzyko naruszenia prywatności jednostki. To właśnie m.in. w celu ochrony tej wartości, czyli w celu ochrony prawa jednostki do ochrony danych osobowych, czy szerzej prywatności, przepisy RODO wprowadzają szereg wymogów, których przestrzegać muszą administratorzy danych, którzy dokonują przetwarzania informacji o jednostkach. Ma to zapobiegać nieuprawnionemu przetwarzaniu danych, w tym nielegalnemu dostępowi, wyciekom danych, czy ich nieautoryzowanemu wykorzystaniu, które godzi w prywatności jednostek i może mieć dla nich doniosłe konsekwencje. W ostatnich latach mieliśmy wiele przykładów incydentów, w których zarówno duże, jak i mniejsze firmy czy instytucje padły ofiarą cyberataków, prowadząc do wycieków znacznych ilości danych osobowych. Również z raportów instytucji takich jak CERT NASK, czy ze sprawozdań Prezesa UODO wynika, że skala zagrożeń i naruszeń rośnie. Wymaga to więc zwrócenia uwagi na kwestie bezpieczeństwa i pilnowania granic pomiędzy legalnym wykorzystaniem informacji a wykorzystywaniem ich w sposób niezgodny z przepisami, który narusza prawa jednostki.  

Technologia  

Przy rozważaniu o obecnym poziomie zagrożeń dla prywatności, nie można nie dostrzegać nowych lub istotnie rozwijających się form technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy analiza big data, które dodają nowe aspekty do tego złożonego zagadnienia. Algorytmy mogą analizować ogromne ilości danych, wnosząc cenne informacje, ale jednocześnie stwarzając obawy dotyczące prywatności. Kwestie związane z profilowaniem, śledzeniem online czy decyzjami podejmowanymi przez systemy automatyczne stają się centralnymi punktami debaty na temat tego, jak daleko można się posunąć w korzystaniu z danych jednostek. 

Przyszłość  

W kontekście ewolucji technologii i zmieniających się norm społecznych, nieuniknione jest dostosowywanie przepisów prawa do nowych wyzwań. Kluczowe jest ustanowienie odpowiednich regulacji, które będą chronić prywatność jednostek. Jednocześnie umożliwiając legalne i etyczne wykorzystanie danych w celu postępu społecznego i gospodarczego. Ważne jest też, abyśmy cały czas byli świadomi zagrożeń i sami dbali o nasze bezpieczeństwo. 

Podsumowanie  

W miarę jak kształtuje się przyszłość gospodarki opartej na danych, istotne jest, abyśmy wspólnie definiowali granice i normy, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i prywatność każdego z nas. Wartości te powinny być integralną częścią procesów biznesowych, a jednostki powinny być aktywnie informowane i zaangażowane w decyzje dotyczące wykorzystania ich danych osobowych. Tylko wówczas możemy osiągnąć równowagę między innowacją, a ochroną prywatności, stawiając jednocześnie solidne fundamenty dla społeczeństwa opartego na zrównoważonym przetwarzaniu informacji. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *