Otwarte dane w Biuletynie informacji publicznej – nowa ustawa – szkolnictwo

otwarte daneOtwarte dane – nowa ustawa – szkolnictwo

Biuletyn Informacji Publicznej (dalej BIP) powstał celem powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci cyfrowej. Niestety często się zdarza, iż jest w nim mało informacji albo są takie które wcale nie powinny się tam znaleźć. Póki co biuletyny mogą okazać się pomocne przy spełnianiu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej ustawa o otwartych danych).

Uzyskując dostęp do informacji publicznych możemy pozyskać szczegółową wiedzę np. na temat nauczyciela albo danej szkoły? Warto wiedzieć, że wiadomości o nauczycielu stanowią informacje publiczną, ponieważ nauczyciel to osoba pełniąca funkcję publiczną.

Wielu nauczycieli czy urzędników nie informuje się o tym jakie informacje o nich pracodawca może udostępnić. Problem w tym, że ustawa o otwartych danych nie precyzuje jasno które informacje podlegają udostępnieniu.

W prywatnych firmach rozpoczynając pracę mamy świadomość i większą kontrolę nad własnymi danymi. Nad tym jakie dane o nas mogą zostać udostępnione przez pracodawcę i komu mogą one być udostępniane.

W przypadku organizacji państwowych, osoba zatrudniana, często nie posiada wiedzy jaki obszar danych o niej podlega udostępnieniu. I nie chodzi tu o dane osobowe, ale również o informacje takie jak: kopia umowy o pracę, bądź kwota wynagrodzenia.

Prawnicy dochodzą do wniosku, że w tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę rozporządzenie RODO, można by było utworzyć tak zwane katalogi danych z informacjami publicznymi, które można udostępniać lub danymi bardziej osobistymi które będą blokowane. Dane zablokowane można udostępnić tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego działania. Wynika to poniekąd z samego RODO, które nadzoruje czy przetwarzanie konkretnych danych jest niezbędne.

Do informacji które nas interesują uzyskamy dostęp korzystając właśnie z BIP. Dobrze skonstruowany BIP to ułatwienie przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznych. Dotyczy to także  ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu danych sektora publicznego. Ustawa o otwartych danych obejmuje wszystkie informacje, które podlegają udostępnieniu w BIP. Zatem i szkoły w pewnym zakresie musza się dostosować do tej ustawy.