XXXII edycja FORUM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

XXXII edycja FORUM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zapraszamy serdecznie na konferencję online organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki, poświęconą tematyce ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, która odbędzie się w dniu 9 maja 2024 roku

Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. W trakcie wydarzenia wybitni naukowcy oraz praktycy, szczególnie związani ze stowarzyszeniami inspektorów ochrony danych osobowych, podzielą się swoją wiedzą.

Wydarzenie skierowane jest do podmiotów objętych przepisami RODO, dostawców usług wsparcia w zakresie ochrony danych oraz inspektorów ochrony danych. Konferencja zostanie podzielona na 3 panele, na których omówione zostaną najbardziej aktualne problemy związane z praktycznym stosowaniem przepisów RODO oraz kwestiami cyberbezpieczeństwa.

W pierwszym panelu skupiono się na kluczowych aspektach związanych z prawami podmiotów danych, uwzględniając najnowsze decyzje organów nadzorczych i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Drugi panel poświęcony będzie odpowiedniemu określeniu roli inspektora ochrony danych w organizacji, uwzględniając stanowisko Prezesa UODO oraz wnioski z badań przeprowadzonych przez Europejską Radę Ochrony Danych.

Trzeci panel skoncentruje się na bieżących i przyszłych wyzwaniach związanych z cyberbezpieczeństwem, w tym najnowszymi przepisami dotyczącymi sztucznej inteligencji, NIS2 i DORA.

Patronat nad konferencją objęli Inspektorzy ODO

Link do wydarzenia: Forum on-line XXXII edycja FORUM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *