Jakość postrzegania każdej organizacji jest istotna

norma isoZrozumieć jakość…

Kultura organizacyjna ma współcześnie znaczący wpływ na funkcjonowanie organizacji, a więc jakość wytwarzanych przez nią produktów, świadczonych usług, a także kontakty z otoczeniem. Do zagadnienia czym jest jakość, podchodzono już filozoficznie w starożytności. Platon określił ją jako stopień osiągnięcia doskonałości tj. spełnienia wymagań. Natomiast Arystoteles odniósł się do uniwersalnej kategorii poznawczej pozwalającej odróżnić przedmioty od siebie lub określić ich podobieństwo. Jakość jest zatem nienamacalną cechą, która towarzyszy każdemu produktowi lub usłudze. Oznacza „prawo do wartości” dla nabywcy i dostawcy w każdym atrybucie wymiany gospodarczej.

Jakość jest obecnie kluczowym czynnikiem poprawy konkurencyjności….

Zgodnie z definicją M. Porter (1980) jakość, to jedna z dróg do odróżnienia produktu od konkurencji – konieczna w obszarach istotnych dla klienta. Myślę, że z tą definicją zgodzi się większość przedsiębiorców. Wiadomo, że klienci poszukują na rynku wyrobów mających dobrą jakość, usług, których jakość będzie nie naganna. Oczywiście liczą się również inne cechy, jak profesjonalizm, rzetelność, wiedza itp., ale dzisiaj skupimy się na jakości i zarządzaniu nią jako wartości dla organizacji.

System Zarządzania Jakością ISO 9001 jako rozbudowane narzędzie doskonalące dla organizacji…

Zarządzanie jakością jest podejściem, które dąży do doskonalenia efektywności i elastyczności organizacji w celu spełnienia wymagań, potrzeb i oczekiwań klienta. Wykorzystuje ono w tym celu funkcje zarządzania w całym przedsiębiorstwie. Jest to czwarty etap rozwoju koncepcji jakości po: kontroli jakości, sterowaniu jakością i zapewnieniu jakości. Podejście do zarządzania jakością można zacząć od wdrożenia normy ISO 9001. Norma ISO 9001 to właśnie norma prowadząca do osiągnięcia wydajności operacyjnej, ciągłego doskonalenia Twojej organizacji, ograniczenia kosztów, zdobycia przewagi konkurencyjnej i poprawy wizerunku firmy. Standard ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące systemu, które mają zastosowanie, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu, bądź usługi spełniającej wymagania klientów. Oczywiście nie trzeba zaraz się certyfikować (choć można), ale warto zasięgnąć z Normy ISO 9001 wskazówki pozwalające na poprawę wizerunku naszej firmy.

System w oparciu o Normę ISO 9001 daje możliwość zastosowania naturalnego dla organizacji podejścia do skutecznego i efektywnego zarządzania…

Zarządzanie jakością to krok naprzód w stosunku do zapewnienia jakości. Każde działanie w przedsiębiorstwie może mieć wpływ na jakość produktu czy usługi, obejmuje ono całą organizację. W zarządzaniu jakością każdy pracownik powinien dążyć do doskonalenia własnej pracy. Jest to szczególnie widoczne w koncepcji Zarządzania przez jakość. Standardy, procedury, specyfikacje i ich dokładne wypełnianie są główną zasadą. Dlatego to głównie menedżerowie są odpowiedzialni za jakość. To oni powinni znać firmę najlepiej. To oni powinni wiedzieć o czym mówi norma ISO 9001. To znowu oni powinni budować poczucie wartości wśród pracowników. To dzięki nim firma działająca zgodnie z normą ISO 9001 staje się konkurencyjna na rynku.

Jeśli wartości wpisane w zarządzanie jakością staną się częścią kultury organizacyjnej, jakość stanie się naturalną częścią codziennej pracy….

Czyż nie tak powinno być, że jakość naszych usług czy produktów powinna być naturalna? Na pewno każdy zarządzający swoją organizacją chciałby, aby jego firma była postrzegana jako ta najlepsza. W dobie rosnącej inflacji ciężko być konkurencyjnym w oparciu o cenę i w moim mniemaniu dobrze. To nie ceną powinniśmy walczyć. Poprawmy konkurencyjność zwiększając jakość naszych usług. Norma ISO 9001 wskaże nam drogę jako to zrobić. Pomoże również we wdrożeniu tej jakości do kultury organizacyjnej. Takie wdrożenie przełoży się na pracowników wykonujących swoje codzienne obowiązki, a te przełożą się na jakość całej firm i jej postrzeganie na rynku. Przedsiębiorstwa już dawno temu zdały sobie sprawę, że chcąc osiągnąć długotrwałą przewagę na rynku muszą doskonalić się w obszarze jakości. Świadomość ta spowodowała zrodzenie się nowej i niezwykle istotnej płaszczyzny zarządzania wykorzystującej jakość jako element konkurencyjności w dążeniu do zaspokojenia potrzeb klientów.

Wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku…

Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, iż firma mająca ugruntowaną pozycję na rynku odnosi korzyści finansowe. Jeżeli pochylimy się na historią wielu dużych amerykańskich czy europejskich firm zauważymy, że działają one w oparciu o wiele wartości. Pozytywnych wartości. Taką pozytywną wartością jest m.in. jakość. Jakość, która umożliwi nam zdobycie nowych kontraktów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a także wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych. Wiadomo jednak, że jakość się liczy, ale aby jej osiągniecie było stałe to trzeba nią zarządzać. W zarządzaniu jakością mogą nam właśnie pomóc wytyczne z Normy ISO 9001. Korzyścią z wdrożenia systemu zarządzania jakością jest poprawa jakości wytwarzanych produktów i/lub świadczonych usług, jak również ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w Organizacji.

Zarządzanie jakością ważna rzecz, ale osiągniecie sukcesu składa się z kilku czynników….

Warto wiedzieć, że wdrożenie wymagań ISO 9001 stanowi w praktyce podstawę dla niemal wszystkich pozostałych systemów. Uznawany jest za normę jakościową o największym uznaniu na rynku międzynarodowym. System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 wymaga określenia metod nadzoru nad działaniami i procesami wytwarzania produktów i/lub świadczenia usług. Robimy to w celu wykazania, że wymagania klienta oraz inne wymagania, w tym obowiązujące przepisy prawne, zostały spełnione przez Organizację. Celem działania każdego przedsiębiorstwa jest spełnienie wymagań klientów. Istotnym elementem systemu zarządzania jakością jest podejście procesowe. Sprzyja ono usprawnianiu obiegu informacji i dokumentów w każdej organizacji, a także dokładnemu przydzieleniu zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnym pracownikom.

System zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001 można wdrażać samodzielnie lub przy wsparciu zewnętrznej firmy konsultingowej….

Do jakości w organizacji trzeba podejść kompleksowo. Kompleksowo to znaczy wiedzieć od czego zacząć, co wdrożyć, co opracować, komu powierzyć zadania itd. Na pewno też trzeba przeszkolić pracowników, czyli przekazać im zasady działania, aby były one zgodne z normami jakości naszej firmy. Norma ISO 9001 podpowiada nam jak ten cel osiągnąć. Jednakże, podejmując się wdrożenia ISO 9001 samodzielnie musimy się liczyć z tym, że odbierze nam to czas, który możemy poświęcić na inne zadania. Oczywiście zgodzę się ze słowami, że powierzenie wdrożenia firmie zewnętrznej wiąże się z kosztami. Zgodzę się, jednakże poświęcenie naszego czasu to również koszt, koszt, który może być znacznie wyższy. Firm zajmujących się wdrożeniami norm ISO 9001 na rynku jest wiele. Warto wybierając taką do współpracy sprawdzić kilka ofert i dowiedzieć się czym się ona jeszcze zajmuje. Warto, aby znała się na różnych obszarach. Ja mogę polecić usługi SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNY Z NORMĄ ISO 9001 organizacji znającej się na ISO, Compliance i Ochronie Danych Osobowych. Skorzystanie z usług tego przedsiębiorstwa pozwala zaoszczędzić czas pracowników i niepotrzebny stres.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *