Czy cena przeważa nad bezpieczeństwem danych? 

bezpieczeństwo danychW dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, który w znacznej mierze przeniósł się do sfery cyfrowej, w którym dane stanowią kluczowy zasób, pojawia się istotne pytanie dotyczące priorytetów w obszarze bezpieczeństwa danych. Warto więc postawić pytanie, czy cena przeważa nad bezpieczeństwem danych? Ten temat staje się coraz bardziej istotny. Ponieważ w miarę rozwoju technologii i rosnącej ilości gromadzonych danych pojawiają się coraz większe wyzwania związane z ich odpowiednim zabezpieczeniem. 

Wartość danych w świecie biznesu 

Dane są nazywane „paliwem” gospodarki cyfrowej. Firmy gromadzą ogromne ilości danych, które wykorzystują do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych, personalizacji usług dla klientów oraz rozwijania nowych produktów i usług. Jednakże, wraz z rosnącą ilością danych i ich wartością, wzrasta również znaczenie zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa tych informacji. 

Wyzwania dla bezpieczeństwa danych 

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych są realne i coraz bardziej zaawansowane. Ataki hakerskie, kradzieże danych, naruszenia prywatności czy incydenty związane z cyberprzestępczością mogą mieć poważne konsekwencje przede wszystkim dla osób, których te dane dotyczą, ale też dla organizacji, które na skutek takiego zdarzenia mogą utracić zaufanie klientów, ponieść konsekwencje reputacyjne. Z tego powodu bezpieczeństwo danych stało się priorytetem dla większości organizacji. 

Cena vs. bezpieczeństwo danych 

W przeszłości, przedsiębiorstwa mogły skupiać się głównie na minimalizowaniu kosztów związanych z prowadzeniem biznesu, w tym tych związanych z bezpieczeństwem danych. Jednakże, w obliczu coraz bardziej złożonych zagrożeń, ale też zwiększającej się świadomości w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Wiele firm zaczęło dostrzegać konieczność inwestowania w rozwiązania i technologie zapewniające skuteczne bezpieczeństwo takich informacji, nawet jeśli wiąże się to z większymi nakładami finansowymi. W ostatnich latach można zaobserwować zmianę sposobu myślenia na temat bezpieczeństwa danych. Firmy coraz częściej uznają, że inwestycje w tym obszarze są opłacalne, ponieważ chronią nie tylko informacje, ale też zwiększają zaufanie klientów do organizacji i pozwalają zminimalizować ryzyka związane z naruszeniami. Wynika to też z konieczności zachowania zgodności z przepisami – nowopowstające prawo, szczególnie na szczeblu unijnym, np. RODO, uwzględnia dynamikę zmian technologicznych oraz wartość danych, wytyczając jedynie ogólne cele, które mają zrealizować przedsiębiorcy. Daje im to pewną dowolność w doborze środków prowadzących do celu, tak aby organizacje mogły reagować na zmieniające się otoczenie.  

Wyważenie priorytetów 

Obecnie kluczowym wyzwaniem dla firm jest wyważenie priorytetów między kosztami, a bezpieczeństwem danych. Chociaż może to wymagać większych inwestycji w systemy bezpieczeństwa i szkolenie personelu, to długoterminowo przynosi korzyści w postaci większej ochrony danych i zmniejszenia ryzyka utraty informacji. Warto zwrócić uwagę, że na zachowanie balansu pomiędzy zapewnieniem poziomu bezpieczeństwa i kosztami zwraca też uwagę sam prawodawca, czego przykładem jest szereg przepisów RODO, w których wdrożenie konkretnych rozwiązań ma uwzględnić m.in. ich koszt (np. art. 17 ust. 2, art. 25, art. 32).  

Podsumowanie 

W rozwijającym się społeczeństwie dane są kluczowym zasobem dla biznesu. Jednocześnie jednak ich przetwarzanie może stanowić istotną ingerencję w prywatność jednostek. Wyzwaniem dla przedsiębiorców staje się więc pogodzenie celów biznesowych z poszanowaniem praw podmiotów danych. To z kolei wymaga nie tylko dostosowania organizacji do przepisów prawa, ale też postawienia znacznego nacisku na zapewnienie właściwego bezpieczeństwa danych. I chociaż cena nadal ma znaczenie w większości organizacji, to koszty związane z obszarem bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, powinny być od początku uwzględniane przez kadrę zarządzającą i uwzględniane w strategii biznesowej. Dzięki temu organizacje nie tylko zminimalizują zagrożenia prawne i finansowe, ale też pokażą, że jako odpowiedzialny biznes respektują prawa jednostek i dbają, aby ich dane były bezpieczne i przetwarzane prawidłowo.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *