Cyberzagrożenia dla ochrony danych

cyberzagrożeniaNieustannie pojawiające się cyberzagrożenia, nowe rodzaje cyberataków i podatności sprawiają, że bezpieczeństwo danych i ich przechowywanie jest szczególnie istotne w codziennej pracy organizacji. Wielkość czy rodzaj organizacji nie ma znaczenia. Wszystkie przedsiębiorstwa są narażone na ataki typu phishing, DDoS czy ransomware.

Cyberatak

Cyberatak – najczarniejszy ze scenariuszy, związany z ogromnymi stratami finansowymi oraz naruszeniami prawnymi. Atakujący wykorzystują złośliwe oprogramowania typu malware w celu otrzymania nieautoryzowanego dostępu do zasobów firmy, doprowadzając w ten sposób do poważnego naruszenia danych. Katalog rodzajów cyberataków jest obszerny, wciąż rozwijany i obejmuje m.in. phishing, ransomware, (DDoS), czy inne metody wykorzystujące różnego rodzaju wirusy (trojan, robaki itp.). Przykładowo:

 • DDoS-polega na zablokowaniu dostępu do usług serwera, strony internetowej lub sieci poprzez wygenerowanie sztucznego ruchu internetowego, zazwyczaj z wykorzystaniem wielu innych komputerów, nad którymi wcześniej została przejęta kontrola. Wskutek nadmiernego obciążenia zasobów systemu, dana usługa lub witryna internetowa przestaje działać, a to prowadzi do rezygnacji potencjalnych klientów z usługi.
 • Ransomware- Istotą tego zagrożenia jest zaszyfrowanie danych użytkownika przez złośliwe oprogramowanie (np. na jego komputerze PC), a następnie żądanie okupu za odszyfrowanie danych.
 • Phishing- atak taki ma na celu podszyciu pod znaną markę lub osobę, aby uzyskać pożądany efekt (przejęcie komputera, kradzież tożsamości, wyłudzenie pieniędzy). Najczęściej wykorzystywane są do tego maile, ale widać wzrost phishingu za pośrednictwem portali społecznościowych i komunikatorów.
Przykładowe sposoby ochrony przed cyberatakami

DDoS:

 • monitorowanie sprawności infrastruktury,
 • usługi ochrony przez atakami DDoS na poziomie ISP,
 • zapewnienie nadmiarowości infrastruktury (np. u partnera zewnętrznego) wraz z możliwością łatwego przełączenia się,
 • prewencyjne wykorzystanie rozwiązań odseparowujących ruch DDoS lub wdrożenie usług dostawcy Internetu.

Ransomware:

 • regularne tworzenie kopii zapasowych(także w zewnętrznych centrach danych) i zapewnienie szybkiego przywrócenia danych,
 • zabezpieczanie komputerów pracowników,
 • organizowanie szkoleń budujących świadomość zagrożeń i sposobów postępowania wśród pracowników.

Phishing:

 • oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe pozwalające weryfikować poprawność wiadomości,
 • weryfikowanie nadawców komunikatów,
 • monitorowanie infrastruktury,
 • prowadzenie szkoleń i budowanie dobrych nawyków wśród użytkowników.

Odpowiednio skonfigurowane środowisko narzędzi zabezpieczających sieć przed cyberatakami pozwoli na kompleksową ochronę systemów firmowych i prewencję naruszeń danych.

Analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie

Cyberbezpieczeństwo powinno być zintegrowane z zarządzaniem ryzykiem, a środki kontroli muszą być adekwatne do poziomu ryzyka dla danej firmy. Niezwykle ważne aspekty to analiza ryzyka, wskazanie danych krytycznych oraz poufność, integralność i dostępność danych. Pozwoli nam to na wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń. Istotne jest określenie i wdrożenie odpowiednich procedur, środków technicznych i narzędzi, które zapewnią organizacji odporność na ataki, funkcję odstraszającą, szybką wykrywalność ataków oraz zminimalizowanie ewentualnych strat. Więcej o analizie ryzyka w linku.

IOD- cyberbezpieczeństwo w organizacji

Cyberbezpieczeństwo to przede wszystkim ochrona informacji, w tym również danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest kluczowym interesariuszem i partnerem w zakresie cyberbezpieczeństwa w firmie. To jedna z najważniejszych funkcji w organizacji, a najważniejsza, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. IOD informuje, doradza i szkoli najwyższe kierownictwo i pracowników oraz przeprowadza audyty. Na bieżąco ocenia zgodność organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych, wskazując miejsca do poprawy. Co ma znaczący wpływa także na poprawę cyberbezpieczeństwa w firmie.

Najczęściej zagrożone typy danych

Największą grupą zagrożonych danych cyberatakami stanowią dane osobowe klientów. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że dane przynoszą największy zysk hakerom i cyberprzestępcom. Utracenie danych pojedynczego konsumenta to dla przedsiębiorstwa strata średnio od 150 do 175 dolarów. Sposobem na skuteczne obniżenie kosztów włamania jest wykorzystanie automatyzacji zabezpieczeń i inteligentnej technologii. Firmy implementujące rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji zapłaciły za incydenty ponad połowę mniej niż organizacje, które pominęły wdrożenie takich narzędzi.

Koszty związane z cyberatakami

Firma, która stanie się ofiarą cyberataku ponosi ogromne koszty. Brak odpowiednich zabezpieczeń to również ryzyko wysokich kar finansowych za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony danych. Priorytetowo traktuje się kwestie kosztów związanych z powiadomieniem klientów o incydencie, monitorowaniem raportów finansowych czy sprawy sądowe i kary finansowe. Wpływ ataku jest jednak zazwyczaj szerszy i długofalowy.

Nieodpowiednie zabezpieczenia bądź też brak aktualizacji systemów informatycznych może wiązać się z większą podatnością na cyberzagrożenia. O tym przekonała się jedna ze Spółek. Administrator ten stracił dostęp do danych osobowych w wyniku ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego typu ransomware. W wyniku czego nałożono na niego karę w postaci upomnienia przez UODO. Więcej na ten temat dowiecie się z poniższego linku

https://uodo.gov.pl/pl/138/1896 .