Inspektor Ochrony Danych w e-commerce 

inspektor ochrony danychCzym jest e-commerce? 

E-commerce, czyli inaczej handel elektroniczny, jest prężnie rozwijającą się formą działalności gospodarczej. Oferuje szereg korzyści w porównaniu do zwykłych działań handlowych, w tym między innymi łatwość stosowania oraz potencjalnie nieograniczony zasięg. E-commerce wiąże się też z pewnymi dodatkowymi wyzwaniami. Wymaga właściwej infrastruktury technicznej, skutecznego marketingu i sprawnego działania celem zmaksymalizowania satysfakcji klientów. Handel elektroniczny wiąże się też z przetwarzaniem danych na dużą skalę, niejednokrotnie w sposób zautomatyzowany. Podmioty zajmujące się e-commerce muszą więc poświęcić dużą uwagę ochronie danych osobowych celem zachowania pełnej zgodności z RODO. 

Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej 

Wyzwania w tym zakresie pojawiają się już na samym początku działalności w handlu elektronicznym. Strona internetowa, na której będzie znajdował się sklep, musi być dostosowana do wymogów RODO. Powinna zawierać właściwą politykę prywatności, szczegółowo opisującą procesy przetwarzania danych celem wywiązania się z obowiązku informacyjnego zwartego w art. 13 i 14 RODO. Ponadto, w przypadku korzystania z plików cookies konieczne jest właściwe ich dostosowanie z racji faktu, iż najczęściej obejmują one dane osobowe. Należy umożliwić użytkownikowi zapoznanie się z tymi plikami, akceptację cookies niezbędnych oraz świadome wyrażenie zgody na dodatkowe ciasteczka (np. marketingowe). 

Przetwarzanie danych w ramach e-commerce 

Uregulowanie powyższych kwestii pozwala prowadzić samą stronę internetową zgodnie z przepisami RODO. Jednakże, istotne jest też właściwe przetwarzanie danych w zakresie samego handlu elektronicznego. Niezależnie od tego, czy dany sklep umożliwia zakładanie konta, przetwarzanie danych celem dokonania w nim zakupów jest nieuniknione. Podstawowe dane takie jak imię i nazwisko lub nazwa nabywcy oraz adres są niezbędne, aby w ogóle móc wysłać zakupiony towar. Niejednokrotnie potrzebne właścicielowi sklepu są też dane kontaktowe takie jak nr telefonu albo adres e-mail. Pozwalają one przesłać potwierdzenie zakupu oraz informować o przebiegu realizacji zamówienia. Dodatkowo, każdemu nabywcy przysługuje prawo żądania faktury VAT, do której również są potrzebne dane osobowe takie jak np. NIP jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku dokonywania płatności bezpośrednio z poziomu sklepu, istotne też jest właściwe uregulowanie tej kwestii. Często w tym zakresie mamy do czynienia ze współpracą z zewnętrznym podmiotem obsługującym płatności, co też wiąże się z przekazywaniem danych osobowych. 

Inspektor Ochrony Danych w e-commerce 

Niewątpliwie prowadzenie handlu elektronicznego wiąże się z dużą ilością pracy w zakresie właściwego uregulowania przetwarzania danych osobowych. Pracy, którą niekoniecznie może być w stanie wykonywać ktoś wewnątrz struktury organizacji. Dlatego też, warto sięgnąć po pomoc zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych. Taka osoba, mająca duże doświadczenie i wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, jest znaczącym odciążeniem dla organizacji, gwarantując stałą obsługę pod tym kątem. Funkcjonuje jako punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, jak również dla samego organu nadzorczego. Ponadto, stale nadzoruje zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego w organizacji w ramach prowadzonego e-commerce. Pozwala to organizacji wdrażać nowe rozwiązania biznesowe służące jej rozwojowi zgodnie z RODO. Usługę zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych z doświadczeniem w e-commerce można znaleźć na Inspektor Ochrony Danych (inspektorzyodo.pl). 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *