Bez kategorii

Wyciek danych podczas największych ataków Hakerskich w USA

Wraz z postępem technologicznym i komputeryzacją na całym świecie wzrasta ryzyko cyberataków. Z tych względów cyberbezpieczeństwo w organizacjach i wszelkich instytucjach jest szczególnie ważne i konieczne, aby efektywnie bronić się przed atakami hakerów i zminimalizować wycieki danych. Stosowanie odpowiedniej ochrony i zaawansowanych systemów zabezpieczeń sieciowych to zdecydowanie mądre rozwiązanie. Jednak pomimo tego wciąż dochodzi do…

Naruszenie ochrony danych osobowych- poprawny proces obsługi

Powinieneś wiedzieć czym jest naruszenie ochrony danych osobowych… Naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Taką definicję mamy w RODO w artykule 4. Definicja jest dość szeroka i nie pozwala na zbyt dużą interpretację. Naruszenie…

Jakość postrzegania każdej organizacji jest istotna

Zrozumieć jakość… Kultura organizacyjna ma współcześnie znaczący wpływ na funkcjonowanie organizacji, a więc jakość wytwarzanych przez nią produktów, świadczonych usług, a także kontakty z otoczeniem. Do zagadnienia czym jest jakość, podchodzono już filozoficznie w starożytności. Platon określił ją jako stopień osiągnięcia doskonałości tj. spełnienia wymagań. Natomiast Arystoteles odniósł się do uniwersalnej kategorii poznawczej pozwalającej odróżnić…

Dokumentacja RODO

Szmat czasu od wdrożenia RODO za nami… RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zaczęło obowiązywać w 2018 roku. Od tego czasu minęło już prawie 5 lat,…

Ochrona danych osobowych w stowarzyszeniach i fundacjach

Ustawa o ochronie danych osobowych realizuje zapisane w Konstytucji prawo dla każdego z nas do ochrony swojej prywatności i wszystkich danych, które nas dotyczą. Wyznacza zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązki instytucji gromadzących nasze dane osobowe i wykorzystujących je w swojej działalności. Sposób funkcjonowania RODO w organizacji pozarządowej Organizacja pozarządowa powinna we własnym zakresie ustalić…

Szkolenia z ochrony danych osobowych ważnym elementem funkcjonowania organizacji

Preludium bezpieczeństwa organizacji… Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale ochrona danych osobowych funkcjonująca w ramach Unii Europejskiej jest na różnym stopniu efektywności. Obserwując działania urzędów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem RODO w UE widać różnice w ich podejściu do zagadnienia. Jedni nie robią nic albo niewiele, inni natomiast ścigają wszelkie nieprawidłowości. Czy jest to…

Dobrowolność zgody na gruncie RODO

Zgoda na gruncie RODO Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), której „odmiana” stanowi również jedno z wyłączeń zakazu przetwarzania danych szczególnie chronionych, zawartego w art. 9 RODO. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 11, zgoda ta…

WDROŻENIE RODO – NADAL WAŻNE

Warto przynajmniej rozważyć wdrożenie RODO… Wydawać się może, iż skoro minęło już przeszło 4 lata, a 2023 rok jest piątym rokiem od wejścia w życia i obowiązywania unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to wszystko już jest jasne. Ci, którzy podeszli do tematu poważnie, wdrożyli zasady ochrony danych osobowych. Ci, którzy ignorują takie wymagania (zdarzają…

Udostępnienie danych osobowych- ewentualne problemy

Klasyfikacja udostępniania danych osobowych Zgodnie z art. 4 pkt 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), przetwarzanie to każda operacja na danych osobowych, w tym rozpowszechnienie lub innego rodzaju udostępnianie. O ile czynności takie jak zbieranie, usuwanie czy przechowywanie danych osobowych nie budzą większych wątpliwości, o tyle udostępnianie jest operacją dość problematyczną. Istota tego procesu…