UODO

16 tys. złotych za kartkę a4

Dokumenty pracownicze, wiadomo, iż zawierają dane osobowe, w których także znajdziemy dane wrażliwe. Dokumentacja taka powinna być bezpieczna i przechowywana w taki sposób, aby nie dostała się w niepowołane ręce. Ochronę takich dokumentów powinny wspierać odpowiednie i dostosowane do nich procedury. Bezpieczeństwo dokumentów to jeden z najważniejszych aspektów ochrony w codziennych aktywnościach biznesowych. Niestety opracowywanie,…

Zasada integralności i poufności w RODO

Art. 5 ust. 1 lit. f) RODO mówi, że — „Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”)”. Gwarancja zapewnienia przetwarzanym danym odpowiedniej ochrony i poufności powinna być oczywista dla każdego przedsiębiorstwa. Pewną trudnością może…

Inspektor Ochrony Danych (IOD)- dlaczego warto go mieć?

Inspektor Ochrony Danych w organizacji. Prywatność i godność człowieka stają się dobrem, które obecnych czasach podlega szczególnej ochronie prawnej. Prawidłowe zarządzanie danymi staje się w wielu dziedzinach priorytetem. Firmy i instytucje przetwarzające dane niezgodnie z wymogami RODO, mogą narazić się na wysokie kary finansowe i utratę dobrego wizerunku. Kto zatem jest zobowiązany do powołania Inspektora…

Sygnalista, a rozporządzenie o ochronie danych.

Ochrona sygnalisty – coraz częściej słyszane magiczne hasło, a jak to się odnosi do RODO? W ostatnim czasie zapewne nie jednokrotne słyszeliście o magicznych haśle „Ochrona sygnalistów”. Pytanie czy wiemy co tak naprawdę kryje się pod tym hasłem? – w niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić czym jest ochrona sygnalistów, kim jest sygnalista i jakie ma…

RODO, brak procedur i naruszenie danych – Wysokie kary dla Banków

RODO – Odpowiednik UODO w Irlandii i Danii nałożył wysokie kary finansowe na Bank of Ireland i Danske Bank w związku z naruszeniami przepisów GDPR (RODO). 10 mln koron kary dla Danske Bank Największy kredytodawca w Danii – ukarany przez Duńską Agencję Ochrony Danych (DPA). 1,5 miliona dolarów (10 mln koron) DPA nałożyło na Danske…

Udostępnianie danych o cywilach Instytucjom Wojskowym

Konflikt na Ukrainie przyczyną do rozszerzenia kontroli Polaków Rozszerzenie uprawnień dotyczy instytucji wojskowych, które na podstawie uchwalonej po niespełna dwutygodniowej pracy Ustawie o obronie ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655), nabyły prawo dostępu do danych osobowych Polaków zebranych przez wszystkie organy Państwowe. Na podstawie tej ustawy, instytucje państwowe, organy władzy publicznej i wszystkie służby…

Prawa człowieka – prawo do prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Podstawowe prawa człowieka to: prawo do prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W wyniku inwazji wojsk Rosyjskich na Ukrainie na terytorium UE zwiększyła się liczba uchodźców. W związku z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że mogą oni jak najbardziej korzystać z praw jakie gwarantuje również im RODO. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych nie mogą…

UODO – Rzecznik praw obywatelskich potwierdził opinię prezesa.

Wyrażony pogląd odnosi się do sprawy prowadzonej przeciwko Głównemu Geodecie Kraju z 24 sierpnia 2022 roku, w której Prezes UODO stwierdził. Numery ksiąg wieczystych przetwarzane w serwisie www.geoportal.gov.pl stanowią dane osobowe. Poprzez ujawnienie numerów ksiąg wieczystych, każdy zainteresowany mógł w łatwy sposób zdobyć inne dane. Do takich danych należą np. imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL,…

EIOD nakłada sankcje na Parlament Europejski za narusznie danych.

 Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wydał decyzję po złożeniu przez noyb skargi potwierdzającej.  Parlament Europejski naruszył przepisy o ochronie danych na swojej stronie internetowej poświęconej testom na COVID. EIOD podkreśla, że ​​korzystanie z Google Analytics i dostawcy usług płatniczych Stripe (obydwie firmy z USA) naruszyło orzeczenie Trybunału. Sprawiedliwości (TSUE) „ Schrems II ” w sprawie przekazywania…