Norma ISO 9001

Zarządzanie jakością nadal ma znaczenie

W przeszłości jakość miała znaczenie dla organizacji… Kilkanaście lat temu dużo organizacji stawiało na pozyskiwanie certyfikatów potwierdzających zgodność ich organizacji z normami ISO. Główną rolę odgrywał certyfikat zgodności „zarządzanie jakością” w organizacji, czyli Norma ISO 9001. Było to spowodowane chęcią wyróżnienia się na tle konkurencji, jak również i wymaganiami stawianymi w wielu postępowaniach przetargowych. Z…

Jakość postrzegania każdej organizacji jest istotna

Zrozumieć jakość… Kultura organizacyjna ma współcześnie znaczący wpływ na funkcjonowanie organizacji, a więc jakość wytwarzanych przez nią produktów, świadczonych usług, a także kontakty z otoczeniem. Do zagadnienia czym jest jakość, podchodzono już filozoficznie w starożytności. Platon określił ją jako stopień osiągnięcia doskonałości tj. spełnienia wymagań. Natomiast Arystoteles odniósł się do uniwersalnej kategorii poznawczej pozwalającej odróżnić…