Norma ISO 9001

Jakość postrzegania każdej organizacji jest istotna

Zrozumieć jakość… Kultura organizacyjna ma współcześnie znaczący wpływ na funkcjonowanie organizacji, a więc jakość wytwarzanych przez nią produktów, świadczonych usług, a także kontakty z otoczeniem. Do zagadnienia czym jest jakość, podchodzono już filozoficznie w starożytności. Platon określił ją jako stopień osiągnięcia doskonałości tj. spełnienia wymagań. Natomiast Arystoteles odniósł się do uniwersalnej kategorii poznawczej pozwalającej odróżnić…