Zgoda na przetwarzanie danych od dziecka

zgoda na przetwarzanie danych

Rozporządzenie RODO określa zakres dotyczący ochrony danych osobowych wszystkich obywateli, także i dzieci. Unijny ustawodawca kładzie szczególny nacisk na ochronę przetwarzania danych osobowych osób niepełnoletnich. Precyzyjnie zostały określone warunki pozyskania zgody w celu przetwarzania danych osobowych dziecka w przedsięwzięciach marketingowych.

Pozyskanie zgody, a wiek dziecka

Dziecko, które ukończyło 16 lat i wyraziło dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jest zgodne z zapisami RODO. Zapis ten dotyczy usług oferowanych bezpośrednio dla dziecka. Także każdej usługi społeczeństwa informacyjnego (usługa świadczona drogą elektroniczna).

Przy przetwarzaniu danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda, wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego. Istnieje także możliwość dostarczenia od opiekunów potwierdzenia zgody wyrażonej przez dziecko.

Odpowiedzialność Administratora za przetwarzanie danych osobowych dziecka

Każdorazowo kierując usługę społeczeństwa informacyjnego do dziecka administrator musi mieć świadomość jakie ciążą na nim odpowiedzialności. Konieczne jest bowiem przez niego podjęcie weryfikacji wieku użytkownika. Dotyczy to kontroli dostępu do treści, przeznaczonych dla osób nieletnich.

Dystrybutor takiej usługi musi podjąć przemyślane rozwiązania, by zweryfikować wymóg wieku użytkownika, które korzysta z usługi. W momencie, gdy użytkownik nie spełnia zalecanych kryteriów wiekowych, trzeba uzyskać informacje czy opiekun prawny wyraził na to zgodę.

RODO nie narzuca szczególnych zaleceń, w jaki sposób sprawdzić zgodność z prawem zgody, którą wyraziło dziecko. Pozostawia to do indywidualnej opinii każdego administratora.

Przedstawiona treść dotyczy grupy szczególnej, która często nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zarówno praw jakie im przysługują. Podjęcie odpowiednich działań pozwoli zabezpieczyć najmłodszych użytkowników sieci. Także i Administratorów w sytuacji, gdy poddadzą ich kontroli przez organ zewnętrzny.

Założenia na pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych od dzieci

 W oparciu o RODO, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać przedstawiona tak, aby język informowania był dla wszystkich użytkowników zrozumiały i czytelny. Struktura treści musi być zwięzła i krótka. Zasady te zwłaszcza obejmują uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych od dzieci. Słownictwo zawarte w zgodzie kierowanej do najmłodszych-  uproszczone, a sposób akceptacji zgody prosty. Niedozwolone jest ukrywanie zgód i tworzenie niezrozumiałych procedur dotyczących wycofania zgody.