Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością nadal ma znaczenie

W przeszłości jakość miała znaczenie dla organizacji… Kilkanaście lat temu dużo organizacji stawiało na pozyskiwanie certyfikatów potwierdzających zgodność ich organizacji z normami ISO. Główną rolę odgrywał certyfikat zgodności „zarządzanie jakością” w organizacji, czyli Norma ISO 9001. Było to spowodowane chęcią wyróżnienia się na tle konkurencji, jak również i wymaganiami stawianymi w wielu postępowaniach przetargowych. Z…