UE

Prawa człowieka – prawo do prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Podstawowe prawa człowieka to: prawo do prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W wyniku inwazji wojsk Rosyjskich na Ukrainie na terytorium UE zwiększyła się liczba uchodźców. W związku z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że mogą oni jak najbardziej korzystać z praw jakie gwarantuje również im RODO. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych nie mogą…

Porozumienie UE i USA dotyczące przepływu danych osobowych.

Unia Europejska wraz z USA zawarły porozumienie w sprawie odnowienia umowy w zakresie przepływu danych osobowych Europejczyków do Stanów Zjednoczonych. UE poinformowała, że ​​uzyska porozumienie z USA w kwestii ożywienia transatlantyckiej umowy o przepływie danych. Potencjalnie informując o zakończeniu wielomiesięcznego problemu prawnego, który m.in. ma znaczenie dla usług w chmurze. W związku z rozstrzygającym orzeczeniem…