cold calling

Dopuszczalność stosowania cold e-mail oraz cold calli.

Czym jest cold e-mail i cold calling? Cold e-mail oraz cold calling nie mają swojej definicji legalnej w polskim systemie prawnym. Dlatego też, aby móc zrozumieć znaczenie tych pojęć, należy posłużyć się ich powszechnie przyjętym rozumieniem. Cambridge University definiuje cold calling jako czynność polegającą na dzwonieniu lub odwiedzaniu potencjalnego klienta w celu podjęcia próby sprzedania…