baza danych

Baza danych – pozyskanie jej w świetle RODO

Czym jest baza danych? Baza danych to uporządkowany zbiór danych, który ma niemal każda organizacja. Firmy muszą przechowywać duże ilości danych oraz zarządzać nimi w bezpieczny i zorganizowany sposób. W ten sposób zapewniają niezawodny i wydajny system zarządzania danymi, który może pomóc organizacjom w podejmowaniu najlepszych decyzji na podstawie przechowywanych informacji. Ochrona takiej bazy danych…

Baza danych osób kupujących paliwa stałe-stanowisko UODO

  W rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw przewidziano utworzenie bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Administrator bazy danych Administratorem danych osobowych znajdujących się w bazie miał być minister właściwy do spraw energii. Minister jako administrator danych miał…