baza danych

Baza danych osób kupujących paliwa stałe-stanowisko UODO

  W rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw przewidziano utworzenie bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Administrator bazy danych Administratorem danych osobowych znajdujących się w bazie miał być minister właściwy do spraw energii. Minister jako administrator danych miał…