zgoda na gruncie RODO

Dobrowolność zgody na gruncie RODO

Zgoda na gruncie RODO Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), której „odmiana” stanowi również jedno z wyłączeń zakazu przetwarzania danych szczególnie chronionych, zawartego w art. 9 RODO. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 11, zgoda ta…