zgoda na gruncie RODO

Kryteria zgody i zasady jej dokumentowania na gruncie RODO 

Zgoda na przetwarzanie danych- i co dalej? Zgoda jest jedną z sześciu podstaw przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 6 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Akt ten, będący kamieniem milowym unijnej polityki ochrony danych, poświęca zgodzie wyjątkowo dużo miejsca. Co może wskazywać na jej szczególną rolę w procesie legalnego przetwarzania danych…

Dobrowolność zgody na gruncie RODO

Zgoda na gruncie RODO Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), której „odmiana” stanowi również jedno z wyłączeń zakazu przetwarzania danych szczególnie chronionych, zawartego w art. 9 RODO. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 11, zgoda ta…