Windykacja a RODO

Windykacja a RODO

Według danych największych biur informacji gospodarczej w Polsce jest około 2,8 miliona dłużników, którzy zalegają z zapłatą swoich zobowiązań – głównie z tytułu różnych faktur i rachunków. Windykacja to słowo, którego boją się dłużnicy, ponieważ oznacza procedurę odzyskiwania długów, która nie należy do najprzyjemniejszych. Z punktu widzenia wierzycieli postępowanie windykacyjne jest jednak jedynym sposobem na wyegzekwowanie…