umowa powierzenia

Umowa powierzenia, a odzyskanie danych.

Brak pewności Administratora danych wynika często z niewiedzy…. O umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych napisano już dużo artykułów. Wśród naszych cyklicznych artykułów zamieszczanych na stronie również można znaleźć odniesienia do tej tematyki. Opublikowaliśmy m.in. artykuły: Administrator czy podmiot przetwarzający-jaką rolę pełnię? Podmiot przetwarzający jak go prawidłowo wybrać? Podmiot przetwarzający czy trzeba go kontrolować? Wszystkie wskazane…

Dane w chmurze, a RODO

RODO jest aktem neutralnym z punktu widzenia technologicznego i nie zabrania stosowania usług chmurowych. By dane w chmurze mogły się znaleźć trzeba spełnić warunki, które zawarte są w rozporządzeniu. Wielu dostawców usług chmurowych po wejściu w życie RODO nie tylko dostosowało swoje usługi do wymagań rozporządzenia. Także dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa zastosowało standardy wynikające z…