udostęępnienie danych

Udostępnienie danych osobowych- ewentualne problemy

Klasyfikacja udostępniania danych osobowych Zgodnie z art. 4 pkt 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), przetwarzanie to każda operacja na danych osobowych, w tym rozpowszechnienie lub innego rodzaju udostępnianie. O ile czynności takie jak zbieranie, usuwanie czy przechowywanie danych osobowych nie budzą większych wątpliwości, o tyle udostępnianie jest operacją dość problematyczną. Istota tego procesu…