Safe Harbor

Porozumienie UE i USA dotyczące przepływu danych osobowych.

Unia Europejska wraz z USA zawarły porozumienie w sprawie odnowienia umowy w zakresie przepływu danych osobowych Europejczyków do Stanów Zjednoczonych. UE poinformowała, że ​​uzyska porozumienie z USA w kwestii ożywienia transatlantyckiej umowy o przepływie danych. Potencjalnie informując o zakończeniu wielomiesięcznego problemu prawnego, który m.in. ma znaczenie dla usług w chmurze. W związku z rozstrzygającym orzeczeniem…