rejestry publiczne

Wykorzystywanie danych osobowych z rejestrów publicznych, a RODO

              Jawność życia społecznego oraz potrzeba zapewnienia sprawnego obrotu prawnego wymaga dostępu do różnego rodzaju informacji. Wśród nich istotne miejsce zajmują dane osobowe, które udostępniane są w wielu publicznie dostępnych rejestrach, które umożliwiają uzyskanie w nie wglądu nawet bez potrzeby dokonywania jakiejkolwiek autoryzacji. Przykłady takich rejestrów można mnożyć, począwszy…