prawo dostępu do danych

Prawo dostępu do danych

Czego dotyczy prawo dostępu do danych? Prawo dostępu do danych jest jednym z praw przysługujących każdej osobie, której dane dotyczą, na gruncie przepisów RODO. W ramach tego prawa, zgodnie z art. 15 RODO, podmiot danych może uzyskać od administratora danych informację, czy jego dane są przez niego przetwarzane. Jeżeli tak, to jest on uprawniony do…